Aktualności

Instytut Architektury

 „Osiedle na nowo”

20230217_114328_001

 „Osiedle na nowo”

Prezentacja projektów semestralnych dotyczących zabudowy jednorodzinnej studentów 3 semestru Instytutu Architektury.

Projektowanie zabudowy jednorodzinnej jest istotnym elementem kształcenia studentów Instytutu Architektury w Raciborzu. Głównym celem kadry nauczycielskiej oraz studentów jest próba krytycznego spojrzenia na występujące obecnie tendencje kształtowania tej zabudowy i przełamanie obowiązujących schematów urbanistycznych i architektonicznych.

W poszukiwaniu nowych rozwiązań dla tego typu zabudowy podstawowym zadaniem jest poszukiwanie nowych relacji pomiędzy podstawowymi elementami struktury urbanistycznej jakimi są budynek mieszkalny, działka rozumiana jako strefa prywatna oraz komunikacja. Bazą dla takich poszukiwań są odniesienia do wzorców funkcjonowania i życia społeczności w podobnej zabudowie w przeszłości, współcześnie, przykłady podobnej zabudowy w innych krajach oraz analiza wszelkich innych uwarunkowań mogących mieć wpływ na rozwiązania urbanistyczne.

W dniu 17.02. 2023 r. odbyła się prezentacja i ocena projektów dotyczących zabudowy jednorodzinnej wykonanych przez studentów trzeciego semestru kierunku architektura. Jej efektem jest zaprezentowanie projektu urbanistycznego i architektonicznego zespołu zabudowy jednorodzinnej. W ocenie opiekunów projektu dr inż. Jarosława Figaszewskiego i dr inż. arch. Wiesława Olejko kolejna edycja studenckich zmagań z tą problematyką zaowocowała bardzo dobrymi projektami, które mogą być istotnym elementem dyskusji nad sposobem kształtowania zabudowy jednorodzinnej.

Dr inż. arch. Wiesław Olejko