Aktualności

AktualnościInstytut Kultury Fizycznej i Zdrowia

VII Konferencja Naukowa „Aktywność fizyczna a sprawność funkcjonalna w kontekście odpowiedzialności społecznej”

IMG_0765

VII Konferencja Naukowa „Aktywność fizyczna a sprawność funkcjonalna w kontekście odpowiedzialności społecznej”

W dniach 12-13-14 kwietnia 2023 r. w Ustroniu odbyła się VII Konferencja Naukowa poświęcona problematyce aktywności fizycznej (rekreacyjnej, turystycznej, sportowej) w kontekście odpowiedzialności społecznej, będąca odpowiedzią na potrzeby społeczne związane ze zmianą charakteru aktywności fizycznej po okresie pandemii a także działaniami wojennymi prowadzonymi przy granicy z Polską.

Założeniem Konferencji było stworzenie wieloaspektowej platformy prezentacji najnowszych wyników prac badawczych i naukowych związanych z szeroko rozumianą dziedziną nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń, wiedzy jak i poglądów w zakresie podejmowania działalności w obszarze kultury fizycznej. Konferencja zorganizowana została w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki / Doskonała Nauka – Wsparcie konferencji naukowych, współfinasowana z budżetu Ministra Edukacji i Nauki.

Organizatorem Konferencji była Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, natomiast Instytut Kultury Fizycznej i Zdrowia Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu był partnerem Konferencji. Naszą Uczelnię aktywnie reprezentowali: JM Rektor dr Paweł Strózik, dr hab. Jarosław Cholewa, dr Wiesława Kołodziej, mgr Elżbieta Kania, mgr Jolanta Burgieł, dr Marek Sroka, dr Andrzej Samołyk oraz mgr Miłosz Witkowski