Aktualności

AktualnościInstytut Neofilologii

Konferencja „Filologia – Praktycznie” w ANS w Pile z udziałem naszych wykładowców

342054110_919455612443072_9151715495576369747_n

Konferencja „Filologia – Praktycznie” w ANS w Pile z udziałem naszych wykładowców

W dniach 18-19 kwietnia 2023 roku w Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile miała miejsce konferencja „FILOLOGIA – PRAKTYCZNIE” poświęcona projektowaniu i realizacji programów studiów na kierunkach filologicznych. W konferencji udział wzięli przedstawiciele 22 uczelni prowadzących kształcenie na kierunkach o profilu praktycznym oraz  członkowie Zespołu Nauk Humanistycznych Polskiej Komisji Akredytacyjnej w osobach prof. dr hab. Dariusz Dolański (przewodniczący), dr hab. Ariadna Strugielska oraz dr hab. Alina Orłowska. Naszą Uczelnię reprezentował Rektor ANS w Raciborzu – dr Paweł Strózik oraz pracownicy Instytutu Neofilologii: dr Daniel Vogel, dr Emilia Wojtczak, dr Justyna Pietrzykowska oraz dr Monika Porwoł.

Uczestnicy konferencji prowadzili niezwykle merytoryczne obrady, które skupione były wokół pięciu głównych tematów: 1. koncepcja kształcenia, 2. efekty uczenia się odpowiadające przyjętej koncepcji kształcenia, 3. specyfika zajęć o charakterze praktycznym, 4. praktyki zawodowe, 5. proces dyplomowania. Przedstawiciele uczelni biorący udział w dyskusjach mieli możliwość przedstawienia wypracowanych propozycji odnoszących się powyższych zagadnień oraz zadawania pytań członkom Polskiej Komisji Akredytacyjnej. W przerwie pomiędzy obradami była też okazja do zwiedzenia kampusu ANS w Pile