Aktualności

AktualnościInstytut Studiów Społecznych

Bezpieczeństwo Państwa: Na straży miasta

Straż Miejska kopia

Bezpieczeństwo Państwa: Na straży miasta

W dniu 12.05.2023 w ramach zajęć z zakresu tematyki zwalczania przestępczości zajęcia poprowadziły funkcjonariuszki ze Straży Miejskiej: st. inspektor Agnieszka Achtelik  oraz st. inspektor Małgorzata Nowińska.

Problematyka dotyczyła zakresu profilaktyki przestępczości i promowania zachowań bezpiecznych. Strażniczki z dużym zaangażowaniem dzieliły się swoim doświadczeniem zawodowym, opowiadały o podejmowanych  interwencjach, o działaniach na rzecz lokalnego bezpieczeństwa i promocji poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców, szczególnie dzieci i młodzieży.

Odpowiadały też na liczne pytania studentów kierunku bezpieczeństwo państwa. Bardzo dziękujemy za wizytę i liczymy na kolejne spotkania!