Aktualności

AktualnościInstytut Neofilologii

Erasmus – Wizyta w Amsterdamie

20230509_145236[1]

Erasmus – Wizyta w Amsterdamie

W dniach od 8 do 12 maja 2023 r. dr Estera Jasita i dr Renata Sput gościły w Instytucie Niemieckim Uniwersytetu w Amsterdamie w ramach programu Erasmus+ – Staff Mobility of Teaching.

Przed wyjazdem nastąpiło podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy uniwersytetami oraz odbyło się spotkanie online z koordynatorką wyjazdu dr Claudią Daiber.

Pobyt w Amsterdamie rozpoczął się spotkaniem z wykładowcami i wspólną kolacją w tureckiej restauracji, podczas której rozmawiano o warunkach pracy wykładowców w Amsterdamie i całej Holandii.

Głównym celem wizyty było przeprowadzenie cyklu wykładów w języku niemieckim dla studentów germanistyki i europeistyki tamtejszego uniwersytetu oraz zaprezentowanie Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu. Podczas zajęć słuchacze byli zainteresowani podjętymi tematami, zadawali pytania i chętnie współpracowali. W czasie spotkań z holenderskimi wykładowcami dyskutowano na temat funkcjonowania szkolnictwa wyższego w Holandii i Polsce, porównywano metody nauki a także sposoby weryfikowania wiedzy i umiejętności studentów.

Warto także dodać, że językiem wykładowym na większości kierunków jest język angielski, a słuchacze pochodzą z różnych krajów świata.

Interesującą częścią wyjazdu było poznanie historii, architektury i zabytków Amsterdamu, który jest nazywany Wenecją Północy ze względu na dużą liczbę kanałów. Wzdłuż najstarszego kanału zwanego Singel usytuowany jest jarmark kwiatowy. W tym miejscu żył i tworzył swoje dzieła Rembrandt, które można podziwiać w muzeum mieszczącym się w jego dawnym domu lub w Muzeum Narodowym – Rijskmuseum.

Pobyt w Amsterdamie był bardzo interesującym i bogatym doświadczeniem. Jest to pierwszy etap naszej współpracy. Strona holenderska wyraziła chęć przyjazdu do naszej uczelni oraz zainicjowała realizację wspólnego projektu studentów.