Aktualności

AktualnościInstytut Studiów Społecznych

Spotkanie z Krajową Administracją Skarbową

_FUS8408

Spotkanie z Krajową Administracją Skarbową

W dniu 19.05.2023 odwiedzili nas przedstawiciele Krajowej Administracji Skarbowej. Wygłosili prelekcje dotyczące wielu obszarów swojej działalności, a na terenie Uczelni  odbyły się pokazy wyposażenia, używanych pojazdów służbowych, a także pokaz  psa ze specjalnością do wyszukiwania zapachu tytoniu. 

Pierwszy wykład zatytułowany „Współczesna administracja skarbowa i celna jako nowoczesna instytucja” wygłosił Pan Jarosław Szczepański, Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach. Opowiadał o wyzwaniach stojących przed KAS  i możliwościach działania, jakie obecnie zauważa. Wykład pt. „Zagraniczna paczka pełna kłopotów – Internetowe zakupy i ujawnienia niedozwolonych towarów”  przedstawiony przez podinsp. Janusza Ludwiczaka z Oddziału Celnego  „Pocztowy” w Zabrzu dotyczył zamawianych  towarów, które mogą powodować problemy z prawem. Prezentacja ilustrowana była zdjęciami zabezpieczonych towarów.  „Zadania Służby Celno-Skarbowej w sferze bezpieczeństwa państwa” to temat przedstawiony przez asp. Artura Dubiel z Wydziału Realizacji Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach. Przedstawione zostały różne możliwości rozwoju w ramach pracy w KAS. Pokaz umiejętności psa służbowego odbył się na parkingu, gdzie pies przy przeszukaniu samochodu oznaczał zlokalizowanie zapachu tytoniu. Kolejny wykład dotyczył zalet KAS jako pracodawcy, a wykład „Izba Administracji Skarbowej w Katowicach atrakcyjnym pracodawcą podążającym za trendami” przedstawiły Pani Monika Piątkowska i Pani Ewelina Kucharska z Wydziału Personalnego. Ostatnie wystąpienie podczas konferencji odbyło się wraz z pokazem zabezpieczonych towarów. Tytuł  brzmiał „Towary podrabiane i pirackie – jakie niosą zagrożenia?”, zaś Pan Grzegorz Świerkta z Drugiego Działu Kontroli Podatkowej, Kontroli Celno-Skarbowej i Nadzoru nad Czynnościami Sprawdzającymi omawiał przestępstwa popełnione dla zysku. Jego wystąpienie skłaniało do refleksji nad społeczną akceptacją przestępstw ekonomicznych. Tego dnia wystawiono też stoisko  z  przedmiotami zabezpieczonymi  podczas działań KAS. Szczególnie ciekawe były zabezpieczone okazy CITES.fot. Sebastian Fus FOTON