Aktualności

AktualnościInstytut Studiów Edukacyjnych

Raciborscy pedagodzy w Budapeszcie

06166bb7-1486-4bde-9492-f10c2763566d

Raciborscy pedagodzy w Budapeszcie

Czerwcowa wizyta studyjna studentów ISE ANS w Budapeszcie dobiegła końca. Udało się poznać wiele nowych technik, metod, form nauczania, które będzie można wykorzystać w przyszłej pracy.

W atmosferze Starego Miasta Budy i Pesztu, jego zabytków jak: Parlament, Wzgórze Zamkowe, Baszta Rybacka, Plac Bohaterów poznawaliśmy, jak funkcjonują wybrane przedszkola oraz szkoły w stolicy Węgier.

Wizyta w przedszkolu pozwoliła na wspólne zajęcia ruchowe i muzyczne, przeżyliśmy Dzień Dziecka, poznając kolejne twórcze i aktywne metody pracy.  W Szkole Polskiej do której uczęszczają dzieci od przedszkola aż do szkoły średniej, gdzie uczą się języka polskiego jako języka obcego, istotnym jest, iż mogą z niego zdawać maturę. Na spotkaniu z dyrekcją, nauczycielami i uczniami wspólnie szukaliśmy Raciborza na mapie Polski, rozmawialiśmy, dyskutowaliśmy, co uczniom tej szkoły umożliwiało kontakt z żywym językiem polskim oraz naszą kulturą. 

Bardzo zainspirowało nas przedszkole prowadzone przez Dom Polski w Budapeszcie, zachwycały nas nowe środki dydaktyczne i instrumenty muzyczne. Każda odwiedzana placówka miała swoją misję i wizję funkcjonowania. Przedszkole stawiało sobie za cel propagowanie zadań biblioteki, czyli czytelnictwa zarówno wśród dzieci i ich rodziców. Szkoła Polska gromadziła uczniów i ich rodziny, które chciały poznać nasz język czy kulturę, a przedszkole w Domu Polskim prowadzone przez zakonnice stawiało na naukę języka polskiego od najmłodszych lat poprzez zabawę oraz wdrażanie wartości chrześcijańskich. Wszędzie spotykaliśmy się z ciepłą, życzliwą atmosferą, wieloma pytaniami na temat naszej uczelni i miasta.  

Wizyta studyjna przedstawicieli ANS w Raciborzu pozwoliła na poznanie różnic i podobieństw systemów oświatowych w Polsce i na Węgrzech, a z całą pewnością umożliwiła i poszerzyła zrozumienie wielu wartości międzykulturowych.