Aktualności

AktualnościInstytut ArchitekturyRekrutacja - komunikaty

ARCHITEKTURA 4-letnie studia I stopnia EGZAMIN WSTĘPNY Z PREDYSPOZYCJI DO STUDIÓW ARCHITEKTONICZNYCH 

architektura jpg kopia

ARCHITEKTURA 4-letnie studia I stopnia EGZAMIN WSTĘPNY Z PREDYSPOZYCJI DO STUDIÓW ARCHITEKTONICZNYCH 

STUDIA  W RACIBORZU

Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu

Egzamin wstępny

ARCHITEKTURA

28 września 2023 roku, godz. 8.45

Sprawdzian z uzdolnień plastycznych

 odbywać się będzie na ul. Akademickiej 1 (budynek główny ANS)   sala: B214

Przeprowadzony zostanie  w dwóch sesjach:

(sesja poranna 9.00-12.00 i popołudniowa 13.00-15.00)

Punkt informacyjny: Fax +48 32 415-50-20 wew. 300

CO NA EGZAMIN?

  1. Przybory – deska rysunkowa 50/70cm , ostre narzędzie do cięcia, nożyczki, linijkę, ołówek, klej, taśmę klejącą ołówki różnego typu, gumki, temperówka, klipsy do przypięcia brystolu do deski, kredki, mazaki.
  2. Dokument ze zdjęciem i dowód opłaty egzaminacyjnej 
  3. Obowiązuje schludne ale wygodne ubranie 

FORMA EGZAMINU:

Egzamin wstępny na kierunek Architektura w Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu ma wykazać umiejętności w zakresie twórczego rozwiązywania prostych zadań przestrzennych.

W roku akademickim 2023/24 egzamin przeprowadzony będzie w dwóch sesjach tego samego dnia ( porannej realizowanej od godz. 9.00 oraz popołudniowej od godz. 13.00 ). Podczas egzaminu kandydat wykona dwa zadania jedno w każdej sesji , które należy zrealizować na podstawie polecenia przekazanego kandydatom w formie tekstu. Prace, będą wykonywane w różnych technikach.

Kandydat na wykonanie każdego zadania  ma 90 minut (łącznie 180 min. – 3h).

Szczegółowe tematy egzaminacyjne ogłaszane zostaną w dniu egzaminu, przed jego rozpoczęciem.

PRZEBIEG EGZAMINU

Celem sprawnego przeprowadzenia procedury egzaminacyjnej kandydat przystępując do egzaminu wstępnego z predyspozycji na kierunek architektura powinien być obecny na 20 min. przed terminem rozpoczęcia egzaminu i postępować zgodnie z zaleceniami Komisji Egzaminacyjnej.  Czas egzaminu (trzy godziny zegarowe) liczony jest od momentu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości.

Po wyznaczeniu przez Komisję godziny rozpoczęcia i zakończenia egzaminu kandydat rozpoczyna wykonywanie zadania.

WYNIKI

Wyniki egzaminu wstępnego zostaną podane następnego dnia po przystąpieniu do egzaminu.

Ogłoszenie wyników rekrutacji zgodnie w terminem podanym w harmonogramie rekrutacji.

KONTAKT

W przypadku pytań dotyczących rekrutacji na studia na kierunek Architektura prosimy o kontakt przed rozpoczęciem sprawdzianu:

egzaminarch@akademiarac.edu.pl