Aktualności

AktualnościBiblioteka

Udział pracowników Biblioteki ANS w szkoleniu w Bibliotece Vysoká Škola Báňská w ramach Programu Erasmus+

20230614_102855

Udział pracowników Biblioteki ANS w szkoleniu w Bibliotece Vysoká Škola Báňská w ramach Programu Erasmus+

W dniach od 12 do 16 czerwca 2023 roku pracownicy Biblioteki Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu – Stanisława Furman oraz Piotr Mucha uczestniczyli w Staff Mobility for Training w Bibliotece Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava ramach Programu Erasmus+. Praktyka miała na celu zapoznanie się z pracą i funkcjonowaniem biblioteki głównej VSB – Technical University w Ostrawie, wymianą doświadczeń oraz nawiązaniem nowych kontaktów zawodowych i osobistych.

W trakcie wyjazdu zapoznano nas ze strukturą biblioteki głównej VSB – Technical University w Ostrawie oraz pracą poszczególnych działów. Oprowadzając nas po budynku biblioteki, zaprezentowano nam wszystkie zbiory i usługi biblioteczne. Ponadto omówiono dostępne elektroniczne zasoby informacyjne oraz przedstawiono rozwiązania PR w bibliotece. Wzięliśmy udział w spotkaniu z pracownikiem Akademii Doktoranckiej, który wprowadził nas w zagadnienia wsparcia młodych naukowców na uczelni oraz szeroko pojętej komunikacji naukowej. Mieliśmy również okazję zapoznać się systemem bibliotecznym Verbis, uczelnianym repozytorium DSpace oraz multiwyszukiwarką naukową EDS.

Podczas wspólnego spotkania z pracownikami biblioteki, zaprezentowaliśmy własne miejsce pracy. Podczas praktyki zorganizowano wycieczki po kampusie VSB – Technical University w Ostrawie oraz do biblioteki Uniwersytetu Ostrawskiego.

Wyjazd okazał się doskonałą płaszczyzną wymiany doświadczeń między placówkami, a także umożliwił pozyskanie nowych kontaktów, obiecujących bliższą międzynarodową współpracę pomiędzy bibliotekami.

Pobyt w Ostrawie stanowił ważny czynnik zawodowego rozwoju dla pracowników Biblioteki Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu.