Aktualności

AktualnościBiblioteka

 „Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development” w nowym wykazie  czasopism i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministra Edukacji i Nauki

Eunomia_ANS

 „Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development” w nowym wykazie  czasopism i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministra Edukacji i Nauki

„Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development”, czasopismo naukowe Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu, które ukazuje się od roku 2018, znalazło się w wykazie czasopism Ministra Edukacji i Nauki. Zgodnie z opublikowanym komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r.  w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, czasopismo uzyskało 20 punktów. Decyzja Ministra jest dowodem uznania wartości naukowej półrocznika i stała się wydarzeniem przełomowym dla całej społeczności Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu.

„Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development” od samego początku wydawana jest jako czasopismo „open access”, oferujące czytelnikom dostęp do wszystkich numerów na stronie eunomia.akademiarac.edu.pl. Czasopismo publikuje artykuły naukowców zagranicznych i polskich, na jej łamach publikują zarówno uznani naukowcy, jak i studenci, dopiero rozpoczynający swoją naukową ścieżkę. Podejmuje problematykę zrównoważonego rozwoju, rozumianego jako nowa doktryna ekonomiczna, której wprowadzenie może zapewnić harmonijny, nienaruszający interesów przyszłych pokoleń, rozwój gospodarki w skali globalnej.

Trzeba również zaznaczyć, że „Eunomia” pozytywnie przechodzi coroczny proces oceny wartości wskaźnika Index Copernicus Value (ICV) i jest indeksowane w bazie ICI Journals Master List, która jest  międzynarodową bazą indeksacyjną czasopism naukowych, gdzie – od blisko 20 lat – oceniane są zgłoszone periodyki, a pozytywna ocena jest odzwierciedleniem poziomu rozwoju czasopisma oraz siły jego oddziaływania na świat nauki.

Link do strony internetowej – Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych:  https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-17-lipca-2023-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych