Aktualności

AktualnościErasmus+

Wizyta szkoleniowa kadra IUS Sarejevo

d7134882-596d-4a09-8259-8c0c0d8a1529

Wizyta szkoleniowa kadra IUS Sarejevo

W dniach od 10 do 14 lipca gościliśmy w naszej Uczelni Adnana Beganovica, Serifa Hodzicia, Adisa Mujcicia, którzy prezentowali uczelnię partnerską International University of Sarajevo. Goście realizowali swoją wizytę w ramach partnerskiego projektu w ramach współpracy IUS Sarajevo z Instytutem Architektury ANS w Raciborzu. Wizyta naszych gości dotyczyła mobilności szkoleniowej STT w ramach programu ERASMUS+ w ramach partnerskiej umowy w oparciu o partnerski projekt ERASMUS+  2020-1-PL01-KA107 – 079243.

Goście wzięli udział w spotkaniach i zajęciach zorganizowanych przez pracowników naszej Uczelni. W ramach zajęć zapoznali się ze strukturą organizacyjną ANS, potencjałem mobilnościowym i formami wsparcia społeczności akademickiej w ramach współpracy międzynarodowej. Zapoznali się również z infrastrukturą Uczelni oraz potencjałem organizacyjnym wspierającym proces dydaktyczny w naszej Uczelni. Sporym zainteresowaniem cieszyło się Centrum Digitalizacji ANS, gdzie realizowano krótkie sesje zdjęciowe i nagrano cyfrowy materiał VIDEO. Poddano analizie i ocenie dotychczasową współpracę w kontekście zrealizowanych mobilności. W ramach spotkań projektowych goście przekazali swoje oczekiwania i propozycje w temacie realizacji nowych projektów E+ na najbliższy rok akademicki 2023 – 2024. Analizowano i porównywano funkcjonujące w ANS w Raciborzu oraz IUS Sarajevo regulacje prawne dotyczące współpracy międzynarodowej i realizacji programu ERASMUS+.

Wizyta pokazała jak wiele łączy nasze partnerskie uczelnie, jakie mamy pozytywne doświadczenia i problemy w organizacji dydaktyki. Wypracowane w trakcie wizyty analizy i ustalenia dotyczyły dotychczasowych doświadczeń z realizacji programu mobilnościowego ERASMUS+. Dokonany monitoring z dotychczasowej realizacji projektów i przyjęte ustalenia z realizacji współpracy będą stanowić podstawę założeń i wytycznych do realizacji nowych projektów w ramach nowego ERASMUS+ Programme Inter-institutional agreement Key Action 1 na lata 2021-2027.