Aktualności

AktualnościEdukacja Artystyczna

Obrony dyplomów Edukacji Artystycznej w rybnickiej Galerii Jasnej

_fot.Robert Kubik FOTON

Obrony dyplomów Edukacji Artystycznej w rybnickiej Galerii Jasnej

7 lipca 2023 odbyły się obrony dyplomów artystycznych studentów kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych z Instytutu Architektury Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu. Tym razem spotkaliśmy się w gościnnych progach Galerii „Jasna” Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku, gdzie do końca lipca będzie udostępniona szerokiej publiczności wystawa podyplomowa.

Do obrony skutecznie przystąpiło sześciu studentów kierunku. Pod opieką promotorską dr Gabrieli Habrom-Rokosz zrealizowali swój cykl dyplomowy: Anna Grzenik, Marlena Golijasz i Łukasz Paskuda. Natomiast promotorem dyplomów Jessici Badury, Aleksandry Kościółek i Sylwii Jordan była dr Magdalena Gogół-Peszke.

Oto jak Promotorzy komentują zrealizowane i prezentowane na wystawie dyplomy.

TO TU, TO TAM, W LESIE – to projekt oraz prototyp cyklu plansz dydaktycznych – interaktywnych ilustracji graficznych dla dzieci w wieku wczesno-przedszkolnym, zrealizowany przez Jessicę Badurę. Zaprojektowała ona koncept składający się z interesujących, bogatych w formie i kolorze ilustracji, w kompozycji których zastosowała technikę zbliżoną do kolażu cyfrowego, wykorzystując autorskie fotografie roślin. Ilustracje oprócz waloru edukacyjnego, mogących rozwijać potrzebę zabawy, odkrywania, kształcenia percepcji i rozwoju wyobraźni – posiadają estetycznie atrakcyjny, interesujący wymiar graficzny.

Marlena Golijasz w swojej licencjackiej pracy artystycznej podejmuje próbę łączenia dokumentu fotograficznego z obrazem cyfrowym, inspirowanym estetyką fotografii piktorialnej. Realizując projekt dyplomowy wykorzystuje możliwości fotografii hybrydowej, pozwalającej na daleko idącą interpretację historycznych dokumentów fotograficznych. Pracę artystyczną cechuje ścisły związek z teoretyczną pracą dyplomową, stąd zachowano ten sam tytuł: OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA. Autorka, wykonując dokumentację fotograficzną zabytków znajdujących się na terenie miejscowości Rudnik i Strzybnik, próbuje zwrócić uwagę na bogactwo dziedzictwa kulturowego Ziemi Raciborskiej, a jednocześnie tchnąć w nie nowe życie w formie prac artystycznych. Wybierając świadomie siedem przykładowych spośród wielu obiektów architektonicznych, w tym sakralnych, świeckich i sepulkralnych, stara się utrwalić je w klimacie technik szlachetnych (tonowanie barwne – sepia, solaryzacja, cyjanotypia).

Licencjacka praca artystyczna Anny Grzenik w formie zestawu siedmiu barwnych fotografii wielkoformatowych stanowi rezultat autorskiego eksperymentu fotograficznego pod nazwą: POZA HORYZONTEM WIDZIALNEGO. Podejmując temat sięgnięcia poza obszar standardowego postrzegania rzeczywistości, autorka podejmuje próbę zobrazowania zjawiska projekcji. Poszukując związków pomiędzy malarstwem, a fotografią, zamyka w kadrze mikro wycinki obserwowanej rzeczywistości, by następnie powiększyć je do wielkoformatowych interpretacji obrazów duszy. Świadomość kadru, wyjątkowa wrażliwość i determinacja w dążeniu do celu procentują powstaniem cyklu dynamicznych obrazów. Statyczna materia, jaką jest szkło – motyw fotograficznego zainteresowania autorki – dzięki zastosowaniu odpowiednich środków wyrazu artystycznego przyjmuje postać wzburzonego morza.

Praca artystyczna Sylwii Jordan stanowi bardzo osobisty, emocjonalny cykl miniatur o tytule: AUTOPORTRET NOCNY, zrealizowany w formie kolażu graficzno – fotograficznego, połączonego z elementami malarstwa i haftu. Powstały cykl posiada duże znamiona oryginalności, klimatyczny, lekko mroczny wyraz, szczególnie poprzez odniesienie do emocji i uczuć osobistych autorki, związanych ze zjawiskiem, tak zwanego, paraliżu sennego. Sylwia Jordan stosuje autorską, wieloetapową technikę, będącą sumą doświadczeń nabytych podczas procesu tworzenia, która jest adekwatna do podjętego przez nią tematu. Zarówno treść, jak i kompozycja, poszczególnych elementów cyklu oraz całości (zestaw prac) jest spójna, kolorystyka zharmonizowana. Autorka przemyślała i zaplanowała również efekt związany z ekspozycją prac, zbliżony do charakterystycznego zbioru fotografii rodzinnych czy też rodzaju kapliczki na ścianach domu wielopokoleniowej rodziny, a które powodują chęć przyjrzenia się im z bliska, i stopniowej ich interpretacji. Małe formaty prac nie umniejszają w żaden sposób ich siły wyrazu.

Aleksandra Kościółek przedstawiła do obrony zestaw obrazów malarskich o metaforycznym tytule: OŚWIECENIE, stworzonych w wielowarstwowej technice mieszanej, stanowiących spójny cykl pod względem formalnym, o wysmakowanej, harmonijnej kolorystyce i abstrakcyjnej warstwie wyrazowej, nawiązującej do wrażeń wzrokowych związanych z odbiorem zjawisk przenikania, błysku, blasku czy odbicia światła. W komentarzu autorskim wskazuje osobistą motywację wyboru tematu oraz jej arteterapeutyczny cel i zasadność wyboru klasycznej, warstwowej techniki malarskiej.

Pan Łukasz Paskuda w swojej realizacji dyplomowej pod tytułem: PROJEKTOWANIE PRZEZ PRYZMAT ART DECO I ART NOUVEAU, poszukuje źródeł inspiracji w stylistyce dwóch nurtów: Art Nouveau i Art Deco. Autor w formie eksperymentalnych działań twórczych z zakresu projektowania graficznego podejmuje próbę łączenia w artystycznej pracy dyplomowej wybranych elementów obu stylów w jednej grafice. W odniesieniu do charakteru wspomnianych nurtów finalna kompozycja graficzna wykonana została w technice linorytu, uzyskując w drodze eksperymentu efekty monotypii, popękania i postarzenia. Opracowana wieloelementowa kompozycja została wzbogacona różnymi konfiguracjami tonacji barwnych, nawiązując do wybranych źródeł inspiracji.

W posiedzeniu dyplomowej Komisji Egzaminacyjnej uczestniczyli również recenzenci powstałych realizacji dyplomowych: dr Wiesława Ostrowska oraz dr hab. Franciszek Nieć prof. Uczelni, a także w roli Przewodniczącego dr Adam Bednarski i za-ca Dyrektora Instytutu Architektury dr Jarosław Figaszewski.

Bardzo dziękujemy Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rybniku Aleksandrze Klich-Siewiorek oraz Paniom Lucynie Jarzynce i Katarzynie Szymik za udostępnienie Galerii „Jasnej”, wsparcie i pomoc w organizacji obron oraz możliwość prezentacji wystawy w zacnych progach Biblioteki, z nadzieją na dalszą współpracę.

Podejmujemy starania, aby wystawę zaprezentować również w Raciborzu.

Poniżej relacja fotograficzna z wydarzenia, autorstwa dr Gabrieli Habrom-Rokosz, Sebastiana Fusa FOTON, Roberta Kubika FOTON i Zuzanny Sczyrby FOTON. Absolwentom GRATULUJEMY! Nie przestajemy być Waszymi Promotorami mimo ukończenia studiów, zawsze możecie na nas liczyć. Do zobaczenia na szlakach prywatnych i zawodowych.