Aktualności

AktualnościInstytut ArchitekturyInstytut Kultury Fizycznej i ZdrowiaInstytut NeofilologiiInstytut Studiów EdukacyjnychInstytut Studiów SpołecznychInstytut Techniki

HARMONOGRAM SPOTKAŃ ORGANIZACYJNYCH dla studentów pierwszego roku studiów w roku akademickim 2023/2024

Teen students at the library

HARMONOGRAM SPOTKAŃ ORGANIZACYJNYCH dla studentów pierwszego roku studiów w roku akademickim 2023/2024

Kierunek studiówTermin
grupadatagodzinanr sali
Studia pierwszego stopnia
Administracjatygodniowa02.10.2023 r.14.00A 340
weekendowa06.10.2023 r.14.30A 340
Architekturatygodniowa02.10.2023 r.11.30111 (budynek G ul. Łąkowa 31A)
Automatyka i robotykatygodniowa02.10.2023 r.12.00A 320
weekendowa06.10.2023 r.15.00A 339
Bezpieczeństwo państwatygodniowa02.10.2023 r.14.30A 340
weekendowa06.10.2023 r.15.00A 331
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznychtygodniowa02.10.2023 r.11.30111 (budynek G ul. Łąkowa 31A)
Filologia  (język angielski, język niemiecki, język czeski)tygodniowa02.10.2023 r.15.00B 202
Pedagogika (pedagogika resocjalizacyjna z opiekuńczo-wychowawczą)tygodniowa02.10.2023 r.10.00A 228
weekendowa06.10.2023 r.14.30A 227
Pielęgniarstwotygodniowa02.10.2023 r.10.00DS. 16
Wychowanie fizycznetygodniowa i weekendowa02.10.202311.30DS. 16
Zarządzanie i inżynieria produkcjitygodniowa02.10.2023 r.12.00A 320
weekendowa06.10.2023 r.15.00A 328
Jednolite studia magisterskie
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnatygodniowa02.10.2023 r.9.00A 228
Studia drugiego stopnia
Administracjaweekendowa06.10.2023 r.17.30A 217
Pielęgniarstwoweekendowa02.10.2023 r.13.00DS. 16