Aktualności

AktualnościInstytut Architektury

Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich (TUP) Oddział Śląski  na najlepszą pracę dyplomową z zakresu urbanistyki, gospodarki przestrzennej i zrównoważonego rozwoju oraz pracę kursową rostrzygnięty

architekci

Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich (TUP) Oddział Śląski  na najlepszą pracę dyplomową z zakresu urbanistyki, gospodarki przestrzennej i zrównoważonego rozwoju oraz pracę kursową rostrzygnięty

Podczas obrad komisji etapu uczelnianego wyróżniono 3 prace w kategorii prac inżynierskich:

1) Maciej Godlewski, Projekt rewitalizacji nabrzeża Odry jako narzędzie dostosowania miasta do zmian klimatycznych i potrzeb mieszkańców, dr inż. arch. Joanna Sokołowska-Moskwiak, prof. Uczelni;

2) Monika Sowa, Koncepcja urbanistyczna Centrum Integracji Społecznej na terenach objętych rewitalizacją w Rybniku – Paruszowiec Piaski, dr inż. arch. Beata Kuc-Słuszniak;

3) Paweł Ośko, Twarz do Odry – koncepcja zagospodarowania strefy nadodrzańskiej przy ul. Władysława Reymonta w Raciborzu, dr inż. arch. Henryk Zubel, prof. Uczelni.

Nominowano do konkursu międzyuczelnianego jedną (z wyróżnionych) pracę inżynierską:

Maciej Godlewski, Projekt rewitalizacji nabrzeża Odry jako narzędzie dostosowania miasta do zmian klimatycznych i potrzeb mieszkańców, dr inż. arch. Joanna Sokołowska-Moskwiak, prof. Uczelni

Wyróżniono także 3 prace w kategorii prac kursowych:

1) Zuzanna Trybuś, Mateusz Magiera, Culture hive. Koncepcja zagospodarowania terenu byłej stacji kolei wąskotorowej w Nieborowicach, mgr inż. arch. Roksana Karwalska, mgr inż. arch. Maciej Sołtysik;

2) Wiktoria Klimowska, Patrycja Mierzwa, Projekt koncepcyjny byłej kolejki wąskotorowej w Nieborowicach, mgr inż. arch. Roksana Karwalska, mgr inż. arch. Maciej Sołtysik;

3) Nikol Burek, Dominika Halama, Anna Jurasińska, Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu byłej stacji kolei wąskotorowej w Nieborowicach, mgr inż. arch. Roksana Karwalska, mgr inż. arch. Maciej Sołtysik.

Nominowano do konkursu międzyuczelnianego jedną (z wyróżnionych) pracę kursową:

Zuzanna Trybuś, Mateusz Magiera, Culture hive. Koncepcja zagospodarowania terenu byłej stacji kolei wąskotorowej w Nieborowicach, mgr inż. arch. Roksana Karwalska, mgr inż. arch. Maciej Sołtysik.

Gratulujemy wszystkim wyróżnionym, a w przypadku nominowanego trzymamy kciuki za następny etap!