Aktualności

Aktualności

Międzyuczelniana Inauguracja Roku Akademickiego 2023/2024 – Rok Nauki w województwie śląskim

a9021539-56fe-42ab-97d9-69c5b0f5719c

Międzyuczelniana Inauguracja Roku Akademickiego 2023/2024 – Rok Nauki w województwie śląskim

Śląskie uczelnie wyższe po raz drugi świętowały razem rozpoczęcie nowego roku akademickiego. Centrum uroczystości były Katowice, gdzie reprezentanci uczelni podkreślali współpracę i wyzwania nowego roku.

Uroczysty pochód w Katowicach

29 września 2023 roku siedem górnośląskich uczelni zainaugurowało nowy rok akademicki. Uroczystość rozpoczęła się przemarszem od Teatru Śląskiego do Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Przemarszowi towarzyszyła Orkiestra Dęta KWK „Wujek”.

Reprezentacja uczelni

Wśród uczestniczących uczelni była również Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu, reprezentowana przez JM Rektora dr. Pawła Strózika, Prorektor do spraw studentów dr Beatę Fedyn, Prorektora do spraw organizacji dr. inż. Tomasza Czyszpaka, oraz Dyrektor Instytutu Architektury dr inż. arch. Joannę Sokołowską-Moskwiak, profesor Uczelni.

Wyzwania i cele nowego roku

Podczas uroczystości omówiono wyzwania i cele stawiane przed pracownikami naukowymi i studentami w nadchodzącym roku. Kulminacyjnym punktem było ślubowanie nowych śląskich studentów i doktorantów, które w ich imieniu złożyli przedstawiciele Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Wykład inauguracyjny „Andante moderato”. Melancholia Akademii wygłosił prof. dr. hab. Tadeusz Sławek. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Minister Edukacji i Nauki, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Minister Sportu i Turystyki i Minister Zdrowia.

fot. www.wkatowicach.eu

Szczegółowa fotorelacja z uroczystości znajduje się w Przemarsz robi wrażenie! Międzyuczelniana Inauguracja Roku Akademickiego 2023/2024 w województwie śląskim [Galeria zdjęć] | wKatowicach.eu