Aktualności

AktualnościInstytut ArchitekturyRekrutacja - komunikaty

ARCHITEKTURA 4-letnie studia I stopnia EGZAMIN SPRAWDZAJĄCY PREDYSPOZYCJE DO STUDIÓW ARCHITEKTONICZNYCH 

architektura jpg kopia

ARCHITEKTURA 4-letnie studia I stopnia EGZAMIN SPRAWDZAJĄCY PREDYSPOZYCJE DO STUDIÓW ARCHITEKTONICZNYCH 

25 czerwca 2024r.
ul. Akademicka 1 – Budynek Główny Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu

Czas trwania egzaminu:

I sesja 9:00-12:00

II sesja 13.00-16.00

CO NA EGZAMIN?

  1. Przybory – deska rysunkowa 50/70cm, ostre narzędzie do cięcia, nożyczki, linijkę, ołówek, klej, taśmę klejącą ołówki różnego typu, gumki, temperówka, klipsy do przypięcia brystolu do deski, kredki, mazaki.
  2. Dokument ze zdjęciem i dowód opłaty egzaminacyjnej
  3. Obowiązuje schludne ale wygodne ubranie

FORMA EGZAMINU:

Egzamin sprawdzający predyspozycje do studiowania na kierunku Architektura Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu ma wykazać umiejętności w zakresie twórczego rozwiązywania prostych zadań przestrzennych.

W procesie rekrutacji na rok akademicki 2024/25 egzamin przeprowadzony będzie w dwóch sesjach tego samego dnia (porannej realizowanej od godz. 9.00 oraz popołudniowej od godz. 13.00 ). Podczas egzaminu kandydat wykona dwa zadania jedno w każdej sesji, które należy zrealizować na podstawie polecenia przekazanego kandydatom w formie tekstu. Prace, będą wykonywane w różnych technikach.

Kandydat na wykonanie każdego zadania  ma 90 minut (łącznie 180 min. – 3h).

Szczegółowe tematy egzaminacyjne ogłaszane zostaną w dniu egzaminu, przed jego rozpoczęciem.

PRZEBIEG EGZAMINU

Celem sprawnego przeprowadzenia procedury egzaminacyjnej kandydat przystępując do egzaminu sprawdzającego predyspozycje do studiowania na kierunku architektura powinien być obecny na 20 min. przed terminem rozpoczęcia egzaminu i postępować zgodnie z zaleceniami Komisji Egzaminacyjnej.  Czas egzaminu (trzy godziny zegarowe) liczony jest od momentu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości.

Po wyznaczeniu przez Komisję godziny rozpoczęcia i zakończenia egzaminu kandydat rozpoczyna wykonywanie zadania.

WYNIKI

Wyniki egzaminu wstępnego zostaną podane następnego dnia po przystąpieniu do egzaminu.

Ogłoszenie wyników rekrutacji zgodnie w terminem podanym w harmonogramie rekrutacji.

KONTAKT

W przypadku pytań dotyczących rekrutacji na studia na kierunek Architektura prosimy o kontakt przed rozpoczęciem sprawdzianu:

egzaminarch@akademiarac.edu.pl

https://www.akademiarac.edu.pl/rekrutacja