Aktualności

AktualnościInstytut Studiów Społecznych

Wykład otwarty o podatkach

975815b6-de2f-483b-a4b2-bba6b7070303

Wykład otwarty o podatkach

W dniu 17 maja 2024 roku w Naszej Akademii odbył się wykład otwarty dotyczący doradztwa podatkowego. Wydarzenie to przyciągnęło liczne grono słuchaczy, wśród których znaleźli się studenci, pracownicy naukowi oraz osoby zainteresowane tematyką podatkową.

Gość: prof. Jadwiga Glumińska-Pawlic

Wykład poprowadziła Pani prof. Jadwiga Glumińska-Pawlic, uznany autorytet w dziedzinie podatków. Pani Profesor jest autorką wielu przełomowych publikacji naukowych i książek z zakresu prawa podatkowego. Na co dzień pełni funkcję pracownika naukowego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, gdzie jej praca dydaktyczna i badawcza cieszy się uznaniem.

Tematyka wykładu: Rola doradcy podatkowego

Podczas wykładu Pani Profesor szczegółowo omówiła rolę doradcy podatkowego w zakresie obrony praw podatnika. Wskazała na istotne aspekty prawne oraz praktyczne, które doradcy podatkowi muszą brać pod uwagę w swojej codziennej pracy. Omówione zostały także najnowsze zmiany w przepisach podatkowych oraz ich wpływ na działalność doradców podatkowych.

Droga do kariery doradcy podatkowego

Pani prof. Glumińska-Pawlic przedstawiła również wymagania, które muszą być spełnione, aby uzyskać tytuł kwalifikowanego doradcy podatkowego. Zwróciła uwagę na konieczność zdobycia odpowiedniego wykształcenia, odbycia praktyk zawodowych oraz zdania egzaminów państwowych. Podkreśliła również znaczenie ciągłego kształcenia i aktualizowania wiedzy w dynamicznie zmieniającej się dziedzinie prawa podatkowego.

Organizacja i podziękowania

Wykład został zorganizowany przez koło naukowe „Administratywistów”, które aktywnie działa na naszej uczelni, promując wiedzę z zakresu administracji i prawa. Organizatorzy wyrazili swoje zadowolenie z wysokiej frekwencji oraz zaangażowania uczestników w dyskusję.

Serdecznie dziękujemy Pani Profesor Jadwidze Glumińskiej-Pawlic za przyjęcie zaproszenia i wygłoszenie inspirującego wykładu. Dziękujemy również wszystkim uczestnikom za przybycie i aktywny udział w wydarzeniu.

Zaproszenie na kolejne wydarzenia

Wszystkich zainteresowanych tematyką podatkową oraz innymi obszarami prawa i administracji zapraszamy do aktywnego udziału w działalności naszego koła naukowego oraz do udziału w przyszłych wykładach i warsztatach.