Instytut Studiów Społecznych – Koła naukowe

Instytut Studiów Społecznych – Koła naukowe

Naukowe koła studenckie Instytutu Studiów Społecznych PWSZ w Raciborzu:

  • Koło Naukowe Administratywista
  • Koło Naukowe Militarni