Aktualności

Aktualności

Raciborska PWSZ współpracuje z Jastrzębskim Klastrem Innowacji

mms_20151210_130704

Raciborska PWSZ współpracuje z Jastrzębskim Klastrem Innowacji

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu nawiązała współpracę z Jastrzębskim Klastrem Innowacji. Porozumienie o współpracy podpisali JM Rektor dr hab. inż. arch. Ewa Stachura prof. PWSZ oraz Dariusz Stanaszek Prezes Zarządu i Piotr Piekarski Wiceprezes Zarządu JKI. W wydarzeniu uczestniczyli także Anna Hetman prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój i dr Marcin Kunicki zastępca dyrektora Instytutu Kultury Fizycznej PWSZ Racibórz.

Głównym założeniem Klastra jest wspieranie innowacji i nowości, wypracowywanych z pomocą środowisk naukowych i badawczych a następnie – komercjalizację wyników badań, wdrażanie innowacji i budowanie konkurencyjności podmiotów skupionych w klastrze.

Jastrzębski Klaster Innowacji powstał jako oddolna inicjatywa przedsiębiorców, którzy dostrzegają ekonomiczny sens ze współpracy klastrowej, która pozwala otworzyć rynek na szerszą współpracę i wielkoskalowe działania. A więc – zgodnie z ideą klastra – mowa nie tylko o współpracy lokalnej, która pozwoli rozwinąć miasto, ale także o współpracy regionalnej, krajowej, a nawet międzynarodowej. Jastrzębski Klaster Innowacji działa bowiem pod parasolem Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw – organizacji zrzeszającej kluczowe, innowacyjne klastry z całej Polski. Dzięki temu członkostwu, Jastrzębski Klaster posiada dostęp do bogatej bazy przedsiębiorstw i instytucji badawczo-rozwojowych, dysponuje zapleczem najwyższej klasy specjalistów, którzy zadbają o jego efektywny rozwój, a jego członkowie mogą korzystać ze spektrum korzyści, wynikających z uczestnictwa w tak dobrze ugruntowanej strukturze klastrowej.