Aktualności

AktualnościInstytut Neofilologii

Wyjazd studentów Filologii czeskiej do Ostrawy

Wyjazd studentów Filologii czeskiej do Ostrawy

Wycieczka naukowo-dydaktyczna do Ostrawy miała miejsce 13.12.2016 i została zorganizowana dla studentów Filologii czeskiej pierwszego i drugiego roku. Opiekunami wycieczki były wykładowczynie Filologii czeskiej: dr Justyna Pietrzykowska i dr Joanna Maksym-Benczew.

Głównym punktem programu było zapoznanie się z bogatymi zbiorami ostrawskiej galerii sztuki, a przede wszystkim oglądnięcie wystawy zatytułowanej „V novém světě. Podmínky modernity 1917-1927”.

Studenci bohemistyki mieli możliwość nie tylko zwiedzenia z czeskim przewodnikiem owej wystawy i galerii, ale także uczestniczyli w warsztatach językowych i  plastycznych, przygotowanych przez animatorkę galerii panią Janę Sedlakovą, na których poznali techniki, w jakich tworzyli swe dzieła czescy artyści malarze i rzeźbiarze lat 1917-1927. Wystawa prezentuje dzieła pięćdziesięciu czterech znamienitych autorów, czołowych czeskich modernistów m.in. Toyen, Jindřicha Štyrskiego, Emila Filly, Jaroslava Rösslera, Josefa Čapka, Jana Zrzavego, Karla Teigego, i innych.

Następnie studenci zwiedzili miasto, zjedli obiad w czeskiej hospodzie, odwiedzili także księgarnie i antykwariaty, a także uczestniczyli w świątecznym jarmarku, kosztując typowych czeskich potraw.