Aktualności

AktualnościZarządzenia Rektora

ZARZĄDZENIE NR 28 /2017 w sprawie wprowadzenia godzin wolnych od zajęć dydaktycznych w dniach 20.05 i 25.05

Wejście główne - PWSZ Racibórz

ZARZĄDZENIE NR 28 /2017 w sprawie wprowadzenia godzin wolnych od zajęć dydaktycznych w dniach 20.05 i 25.05

 

ZARZĄDZENIE NR  28 /2017

REKTORA

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W RACIBORZU

z dnia 18 maja 2017 roku

w sprawie wprowadzenia godzin wolnych od zajęć dydaktycznych

 

na podstawie art. 66 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2016, poz. 1842 t.j.)  § 35 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu oraz §6 ust.1 i 6 Regulaminu Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, przyjętego Uchwałą Senatu nr 23/2016 w dniu 7 kwietnia 2016 roku, zarządzam  co następuje:

§1

  1. Na wniosek Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu  wprowadzam godziny wolne od zajęć dydaktycznych w dniu 20 maja w godzinach od 8.00 do 11.05.
  2. Na wniosek Rady Uczelnianej Samorządu  Studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu  wprowadzam godziny wolne od zajęć dydaktycznych w dniu 25 maja 2017 roku dla osób biorących udział w przedsięwzięciu „Sport ku radości”.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.