Tag: zarządzenie

Read more
AktualnościInstytut Architektury

Przedłużona organizacja zajęć dydaktycznych w formie zdalnej

Read more
AktualnościInstytut Architektury

ZARZĄDZENIE Nr 112/2020 Rektora z dnia 29 września 2020 r. w sprawie Inauguracji Roku Akademickiego 2020/2021

Read more
AktualnościEdukacja Artystyczna

ZARZĄDZENIE NR 104/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Read more
AktualnościZarządzenia Rektora

ZARZĄDZENIE NR 69/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu z dnia 9 czerwca 2020 roku w sprawie dnia wolnego od zajęć dydaktycznych

Read more
AktualnościKoronawirus

ZARZĄDZENIE NR 41/2019 Rektora z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie działań mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej PWSZ w Raciborzu

Read more
AktualnościEdukacja Artystyczna

ZARZĄDZENIE NR 38/2020 REKTORA Z DNIA 12 MARCA 2020 ROKU W SPRAWIE PRZECIWDZIAŁANIA ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ WIRUSA SARS-COV-2 WŚRÓD SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ PWSZ W RACIBORZU

Wejście główne - PWSZ Racibórz
Read more
Zarządzenia Rektora

ZARZĄDZENIE NR 111/2019 Rektora z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia godzin wolnych od zajęć dydaktycznych

Wejście główne - PWSZ Racibórz
Read more
AktualnościZarządzenia Rektora

ZARZĄDZENIE NR 87/2019 w sprawie ustanowienia godzin wolnych od zajęć dydaktycznych 31 października

PWSZ w Raciborzu
Read more
Zarządzenia Rektora

ZARZĄDZENIE NR 80/2019 w sprawie powierzenia obowiązków Kanclerza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu Panu mgr inż. Jackowi Pierzdze (Pierzga)

Wejście główne - PWSZ Racibórz
Read more
AktualnościZarządzenia Rektora

ZARZĄDZENIE NR 74/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie Inauguracji Roku Akademickiego 2019/2020 i godzin wolnych

grupowkap2_belka
Read more
AktualnościZarządzenia Rektora

Zarządzenie Nr 29/2018 Rektora w sprawie ustalenia godzin wolnych od zajęć dydaktycznych

Wejście główne - PWSZ Racibórz
Read more
AktualnościZarządzenia Rektora

ZARZĄDZENIE NR 93/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu – godziny wolne 31.10