Aktualności

AktualnościZarządzenia Rektora

KOMUNIKAT REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W RACIBORZU z dnia 6 września 2017 roku w sprawie zwołania posiedzenia senatu

Wejście główne - PWSZ Racibórz

KOMUNIKAT REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W RACIBORZU z dnia 6 września 2017 roku w sprawie zwołania posiedzenia senatu

KOMUNIKAT

REKTORA

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W RACIBORZU

z dnia 6 września 2017 roku

w sprawie zwołania posiedzenia senatu

 

Na podstawie art. 66 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2016.1842 z pózn.zm.) oraz §25 ust.1 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, informuję, że najbliższy termin posiedzenia senatu to 28 września
2017 roku
godzina 12.00. Posiedzenie odbędzie się w sali 320 w budynku przy ul. Słowackiego 55.

 

Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem należy składać w Biurze Rektora na 14 dni przed planowanym terminem posiedzenia senatu. Niezachowanie tego terminu skutkować będzie nieuwzględnieniem uchwały w porządku obrad.