Aktualności

AktualnościInstytut Neofilologii

Studenci Filologii czeskiej na Uniwersytecie Ostrawskim

Filologia czeska na warsztatach w Ostravie

Studenci Filologii czeskiej na Uniwersytecie Ostrawskim

Studenci Filologii czeskiej PWSZ w Raciborzu na warsztatach przekładowych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Ostrawskiego w Ostrawie

W poniedziałek, 20 listopada, dzięki uprzejmości pana dra Jiřího Muryca – kierownika Katedry Slawistyki Uniwersytetu Ostrawskiego, uczestniczyliśmy, już po raz trzeci, w czesko-polskich warsztatach translatorskich, które odbyły się na Wydziale Filologicznym wspomnianego już uniwersytetu. Udział w nich zaproponowała nam nasza wykładowczyni – pani dr Justyna Pietrzykowska. Pojechaliśmy na zajęcia wraz dr Joanną Maksym-Benczew i dr Justyną Pietrzykowską. W ćwiczeniach przekładowych, oprócz nas, wzięli udział nasi czescy koledzy, studiujący na uniwersytecie polonistykę oraz studenci bohemistyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Wspólnie tłumaczyliśmy wybrane aspekty terminologii z zakresu administracji publicznej, Prawa pracy i Kodeksu cywilnego. Zapoznaliśmy się z podziałem administracyjnym, z nazwami urzędów i stanowisk, rodzajem spółek zgodnie z kodeksami Republiki Czeskiej i Rzeczypospolitej Polskiej oraz z nazewnictwem organów spółek.

Mieliśmy szansę nie tylko uczestnictwa w szkoleniu translatorskim, ale także kontaktu z tłumaczami przysięgłymi języka czeskiego i polskiego, poznaliśmy ich warsztat pracy. Zajęcia bardzo się nam podobały. Nie możemy się już doczekać następnych, albowiem jest to impreza cykliczna.

Autor: Studenci 2 roku Filologii czeskiej