Aktualności

Wybory uzupełniające

UCHWAŁA NR 4/2017 z dnia 12 grudnia2017 roku UKW

UCHWAŁA NR 4/2017 z dnia 12 grudnia2017 roku UKW

UCHWAŁA NR 4/2017

z dnia 12 grudnia  2017 roku

Uczelnianej Komisji Wyborczej

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

Na podstawie §47 ust. 1 pkt 2 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu , na posiedzeniu Komisji Wyborczej  uchwalono w głosowaniu jawnym większością głosów:

§1

Ustalono zmianę Terminarza Czynności Wyborczych dotyczącą przeprowadzenia wyborów uzupełniających  do Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu w Instytucie Kultury Fizycznej i Zdrowia, Instytucie Studiów Edukacyjnych, Instytucie Studiów Społecznych.

 

§2

Terminarz Czynności Wyborczych, o którym mowa w §1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§3

Terminarz Czynności Wyborczych wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                      dr inż. Norbert Buba

Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

      w Raciborzu