Aktualności

AktualnościInstytut Studiów Edukacyjnych

Koło Naukowe Pedagogów oraz pracownicy ISE na międzynarodowej konferencji poświęconej autyzmowi

Konferencja „Autyzm – wymiana doświadczeń na pograniczu polsko – czeskim”

Koło Naukowe Pedagogów oraz pracownicy ISE na międzynarodowej konferencji poświęconej autyzmowi

W dniach 5-6 kwietnia 2018 r. studentki Koła Naukowego Pedagogów wraz z opiekunem naukowym – panią dyrektor Instytutu Studiów Edukacyjnych dr Gabrielą Kryk oraz pracownikami: mgr Beatą Gawłowską, mgr Zofią Jędorowicz i mgr Ewą Świerczek uczestniczyły w konferencji metodyczno – naukowej pt.: „Autyzm – wymiana doświadczeń na pograniczu polsko – czeskim”. Konferencja zorganizowana została przez Szkołę Podstawową nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu, Základní Škola Pro Tělesně Postižené w Opawie oraz Miasto Racibórz i Miasto Opawa.

Pierwsza część konferencji odbyła się na Uniwersytecie Śląskim w Opawie natomiast druga na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Konferencja ta była zarówno okazją do wysłuchania wielu prelekcji uznanych specjalistów, jak i wymiany doświadczeń oraz integracji środowisk pracujących na rzecz osób z autyzmem w obu państwach. Ponadto uczestnicy mieli możliwość zdobycia umiejętności do pracy terapeutycznej z dzieckiem z autyzmem podczas interesujących zajęć warsztatowych.

Chociaż autyzm wciąż pozostaje tajemniczym zaburzeniem rozwojowym to konferencja dostarczyła wskazówek do niesienia profesjonalnej pomocy dzieciom i ich rodzinom oraz do wypracowywania systemowych rozwiązań, które poprawią jakość ich życia. Tego typu  wydarzenie przyczynia się do podnoszenia świadomości ludzi na temat spektrum zaburzeń autystycznych.

Konferencja „Autyzm – wymiana doświadczeń na pograniczu polsko – czeskim”
Konferencja „Autyzm – wymiana doświadczeń na pograniczu polsko – czeskim”
Konferencja „Autyzm – wymiana doświadczeń na pograniczu polsko – czeskim”
Konferencja „Autyzm – wymiana doświadczeń na pograniczu polsko – czeskim”
Konferencja „Autyzm – wymiana doświadczeń na pograniczu polsko – czeskim”
Konferencja „Autyzm – wymiana doświadczeń na pograniczu polsko – czeskim”
Konferencja „Autyzm – wymiana doświadczeń na pograniczu polsko – czeskim”
Konferencja „Autyzm – wymiana doświadczeń na pograniczu polsko – czeskim”