Aktualności

AktualnościInstytut Studiów Edukacyjnych

Koła naukowe funkcjonujące w Instytucie Studiów Edukacyjnych na konferencji „Dom i tradycje”

Koła naukowe funkcjonujące w Instytucie Studiów Edukacyjnych na konferencji „Dom i tradycje”

Koła naukowe funkcjonujące w Instytucie Studiów Edukacyjnych na konferencji „Dom i tradycje”

Rodzina stanowi wspólnotę osób, która jest podstawową formą życia indywidualnego i społecznego. Jako pierwsze środowisko wychowawcze daje człowiekowi możliwość wszechstronnego rozwoju, zaspokajania  jego wielu potrzeb, wprowadza go w świat wartości i norm społecznych. Identyfikując się z rodziną i domem człowiek współtworzy i przejmuje kultywowane w rodzinie poglądy, postawy, wzory zachowania i postępowania.

Jak nieoceniona i ważna jest rola rodziny w życiu każdego człowieka przekonali się członkowie Koła Naukowego Pedagogów, Koła Naukowego Resocjalizacja wraz  z opiekunem dr Moniką Urbanek,  Studenckiego Koła Naukowego Pedagogiki Empirycznej wraz z asystentem mgr Beatą Gawłowską podczas konferencji pn. „Dom i tradycje”.

Konferencja odbyła się 17.04.2018 r. w Sali Konferencyjnej Zamku Piastowskiego w Raciborzu. Została zorganizowana przez Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „Przyjazny Dom” oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pod Patronatem Starosty Raciborskiego.

Koła naukowe funkcjonujące w Instytucie Studiów Edukacyjnych na konferencji „Dom i tradycje”
Koła naukowe funkcjonujące w Instytucie Studiów Edukacyjnych na konferencji „Dom i tradycje”
Koła naukowe funkcjonujące w Instytucie Studiów Edukacyjnych na konferencji „Dom i tradycje”
Koła naukowe funkcjonujące w Instytucie Studiów Edukacyjnych na konferencji „Dom i tradycje”