Aktualności

AktualnościZarządzenia Rektora

ZARZĄDZENIE NR 53/2018 REKTORA w sprawie wprowadzenia godzin wolnych od zajęć dydaktycznych

Wejście główne - PWSZ Racibórz

ZARZĄDZENIE NR 53/2018 REKTORA w sprawie wprowadzenia godzin wolnych od zajęć dydaktycznych

UWAGA! KOMUNIKAT DOTYCZY CZWARTKU – 7 CZERWCA 

GODZINY REKTORSKIE: 7 CZERWCA DO 12.05

 

 

ZARZĄDZENIE NR  53/2018

REKTORA

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W RACIBORZU

z dnia 4 czerwca 2018 roku

w sprawie wprowadzenia godzin wolnych od zajęć dydaktycznych

 

na podstawie art. 66 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
( Dz.U. 2017, poz.2183 )  §35 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Raciborzu oraz §6 ust.1 i 6 Regulaminu Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, przyjętego Uchwałą Senatu nr 23/2016 w dniu 7 kwietnia 2016 roku, zarządzam co następuje:

§1

W związku z uroczystością: Juwenalia 2018 w dniu 6 czerwca 2018 roku, wprowadzam godziny wolne od zajęć dydaktycznych w dniu 7 czerwca 2018 roku do godziny 12.05.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 REKTOR

dr hab.inż.arch. Ewa Stachura