Aktualności

AktualnościInstytut Studiów SpołecznychKomunikaty prasowe

„Bezpieczeństwo Publiczne” nowa specjalność na kierunku Bezpieczeństwo Państwa

bezpieczeństwo państwa bezpieczeństwo publiczne pwsz w raciborzu

„Bezpieczeństwo Publiczne” nowa specjalność na kierunku Bezpieczeństwo Państwa

Od nowego roku akademickiego Instytut Studiów Społecznych  wprowadza na kierunku Bezpieczeństwo Państwa nową specjalność – Bezpieczeństwo Publiczne. Dedykowana ona będzie osobom ubiegający się w przyszłości o pracę przede wszystkim w służbach mundurowych.

Siatka godzin była tworzona przez funkcjonariuszy służb mundurowych: policjantów, wojskowych, strażaków, pograniczników, funkcjonariuszy służby więziennej i straży miejskiej oraz pracowników sztabu zarządzania kryzysowego. Wśród przedmiotów znajdą się takie, które wprowadzają w specyfikę danych służb. Oprócz zajęć teoretycznych, studenci uczestniczyć będą także w zajęciach praktycznych potrzebnych w wykonywaniu przyszłych obowiązków służbowych np. techniki interwencji, pomoc przedmedyczna z elementami pola walki, oględziny miejsca zdarzenia. Dodając do tego przedmioty realizowane obecnie (np. samoobrona, strzelectwo, bezpieczeństwo w sieci) absolwenci kierunku będą lepiej przygotowani do wymogów stawianych przez przyszłych pracodawców.

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA ONLINE:
www.rekrutacja.pwszrac.pl