Aktualności

AktualnościKomunikaty prasowe

Porozumienie pomiędzy PWSZ w Raciborzu a Zespołem Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim podpisane

IMG_20181107_102125

Porozumienie pomiędzy PWSZ w Raciborzu a Zespołem Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim podpisane

W dniu 7 listopada 2018 r. w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim podpisane zostało porozumienie pomiędzy ZSE w Wodzisławiu Śląskim a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową  w Raciborzu – reprezentowaną przez Pełnomocnika Rektora ds. kontaktów z otoczeniem zewnętrznym dr inż. arch. Joannę Sokołowską-Moskwiak.

Zawarta konwencja ma na celu m.in. organizowanie przez PWSZ w Raciborzu szkoleń, warsztatów oraz kursów dla uczniów ww. placówki, jak również objęcie systemem konsultacji/opieki naukowej szczególnie uzdolnionych uczniów przez pracowników Uczelni (tutoring). W tym samym dniu, przeprowadzony został także wykład przez dr inż. arch. Adama Bednarskiego „Z architekturą przez stulecia”. Była to doskonała okazja do przypomnienia młodemu pokoleniu o zbliżającej rocznicy 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.