Aktualności

AktualnościInstytut Techniki

Nowe stanowisko do badania silników hybrydowych w ITech

Nowe stanowisko do badania silników hybrydowych w ITech

Firma Pivexin Technolgy przekazała stanowisko dydaktyczne na rzecz Instytutu Techniki PWSZ w Raciborzu.

Na stanowisku prowadzone są zajęcia z zakresu sterowania napędami serwokrokowymi z uwzględnieniem wpływy oddziaływania bezwładności na właściwości silników hybrydowych.

Instytut Techniki od kilku lat współpracuje z przedsiębiorstwem Pivexin Technology, którego główna działalność związana jest z napędami, pneumatyką oraz elementami przenoszenia napędu.  W firmie znalazło już zatrudnienie kilku absolwentów kierunku Automatyka i Robotyka, a kolejni studenci odbywają co roku w tym zakładzie swoje praktyki.