Aktualności

Aktualności

PWSZ uczelnią otwartą dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

PWSZ uczelnią otwartą dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.3.4″][et_pb_row _builder_version=”4.3.4″][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.3.4″][et_pb_text _builder_version=”4.3.4″ text_font=”||||||||” hover_enabled=”0″]

Projekt „PWSZ uczelnią otwartą dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”, dofinansowany z środków Unii Europejskiej, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Nazwa Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Projekt jest realizowany przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Raciborzu.

Partnerem Projektu jest Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego.

Celem głównym projektu jest:

  • poprawa dostępności uczelni i podniesienie kompetencji studentów

z niepełnosprawnościami wszystkich kierunków prowadzonych przez PWSZ
w Raciborzu odpowiadającym potrzebom gospodarki rynku pracy
i społeczeństwa poprzez wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienia kompetencji kadr uczelni

  • poprawa kształcenia w celu zwiększenia udziału i poziomu osiągnięć zwłaszcza w przypadku grup w niekorzystnej sytuacji.

 

Planowane efekty:

  • Opracowanie procedur, które pozwolą na całościowe uregulowanie stanu legislacji wewnętrznej Uczelni na niezbędnym efektywnym poziomie.
  • Bezpośrednie wsparcie studentów z niepełnosprawnościami poprzez utworzenie biura BON (Biuro Osób Niepełnosprawnych) oraz powołanie Centrum Wsparcia Psychologiczno Edukacyjnego.
  • Rozszerzenie katalogu form wsparcia edukacyjnego dla studentów
    z niepełnosprawnościami.
  • Poprawa dostępności architektonicznej i cyfrowej Uczelni oraz technologii wspierających.
  • Podniesienie świadomości i kompetencji kadry Uczelni w zakresie dostępności.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU – 3 996 286,06 zł

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH – 3 368 069,89 zł

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]