Aktualności

AktualnościKoronawirusZarządzenia Rektora

ZARZĄDZENIE NR 41/2019 Rektora z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie działań mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej PWSZ w Raciborzu

ZARZĄDZENIE NR 41/2019 Rektora z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie działań mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej PWSZ w Raciborzu

ZARZĄDZENIE NR 41/2019

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

z dnia 18 marca 2020 roku

w sprawie działań mających na celu zapobieganie i

przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2

wśród społeczności akademickiej

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

 

Na podstawie art. 23 ust. ust.1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (DZ.U.2020, poz. 85 t.j.), oraz na podstawie ustawy z  dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych wywołanych nim sytuacji kryzysowych,

17 ust.2, Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu (uchwała nr 61/2019 Senatu Uczelni) , zarządzam co następuje:

 

§1

  1. Od dnia 18 marca 2020 roku do końca miesiąca polecam pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi wykonywanie pracy zgodnie z załączonym zestawieniem.  Treść zestawienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  2. Zestawienie, o którym mowa w ust. 1 nie podlega publikacji.
  3. Zestawienie, o którym mowa w ust. 1 przekazane jest pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi.

 

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

REKTOR

dr hab. inż. arch. Ewa Stachura