Aktualności

AktualnościKomunikaty prasowe

List JM Rektor do Społeczności Akademickiej

JM Rektor Ewa Stachura

List JM Rektor do Społeczności Akademickiej

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.4.8″][et_pb_row _builder_version=”4.4.8″][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.4.8″][et_pb_text _builder_version=”4.4.8″ text_font_size=”17px” text_letter_spacing=”1px” header_text_align=”justify” text_orientation=”justified”]

Szanowni Państwo,

Już niebawem w naszej Uczelni odbędą się wybory nowych władz na kadencję 2020 – 2024. Jest to ważny czas dla całej społeczności akademickiej. Będziemy bowiem decydować nie tylko o tym, kto obejmie urząd Rektora, czy kto zasiadał będzie w Senacie, ale przede wszystkim opowiemy się za jedną z zaproponowanych przez kandydatów wizją rozwoju Uczelni.

Wybór Rektora na nową kadencję to procedura szczegółowo opisana przez prawo. Przewiduje ona kilka etapów. Każdy z nich jest ściśle uregulowany przez przepisy Statutu PWSZ w Raciborzu oraz regulaminu wyborczego uchwalonego przez Uczelnianą Komisję Wyborczą. Ważne jest, aby cały proces był przejrzysty i zgodny nie tylko z zapisami prawa wyborczego i również przebiegał zgodnie z powszechnie uznawanymi standardami akademickimi. Uczelnia bowiem to wyjątkowe miejsce, gdzie zasady współżycia społecznego i relacje zawodowe determinowane są nie tylko przez normy prawne ale również przez zasady etyki zawodowej, w tym szczególnie istotne zasady etyki nauczyciela akademickiego, których przestrzeganie jest fundamentem wypełniania przez uczelnie swojej misji.

Dlatego z dużym niepokojem przyjęłam sygnały o przypadkach dotyczących naruszeń prawa wyborczego przez kilku przedstawicieli naszej społeczności akademickiej. Pracownicy i studenci Uczelni skierowali do mnie w tej sprawie szereg pism i zapytań, prosząc o wyjaśnienie najważniejszych elementów tego prawa: procedury, a przede wszystkim terminów zgłaszania kandydatów na Rektora oraz możliwości ogłaszania programów wyborczych już teraz, w oderwaniu od zapisów Statutu i Regulaminu wyborczego. Z oburzeniem przyjęte zostały (ze względu na swoją formę i treść) komunikaty promujące przedwcześnie ogłoszonego kandydata na Rektora na portalu Facebook, administrowanym przez jeden z Instytutów. Podkreślić należy, że ogłoszenie to nastąpiło z pogwałceniem przepisów prawa oraz etyki zawodowej nauczyciela akademickiego.

Zaniepokojona zaistniałą sytuacją, stojąc na straży prawa, skierowałam wszystkie przedstawione wątpliwości i pytania do Uczelnianej Komisji Wyborczej z prośbą o wyjaśnienia.

Drogie Koleżanki i Koledzy! Mam nadzieję, że wybory w naszej Uczelni staną się okazją do wymiany poglądów oraz ścierania się koncepcji dotyczących przyszłości i kierunków jej rozwoju. Liczę, że kandydaci na funkcję Rektora wyznaczeni przez Radę Uczelni lub przez 10 członków Senatu PWSZ w Raciborzu w terminie zgodnym z kalendarzem wyborczym, podejmą odważny, merytoryczny dyskurs – konstruktywny spór o kierunki rozwoju Uczelni, ideały i zasady bliskie naszej społeczności. Będzie on jednak możliwy tylko wówczas, gdy wszyscy członkowie wspólnoty akademickiej będą mogli aktywnie i świadomie w nim uczestniczyć na równych i transparentnych zasadach.

 

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.4.8″ text_font_size=”17px” text_letter_spacing=”1px” header_text_align=”justify” text_orientation=”right” custom_padding=”||0px|||”]

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu
dr hab. inż. arch. Ewa Stachura prof. Uczelni

[/et_pb_text][et_pb_button button_text=”KOMUNIKAT PRZEWODNICZĄCEGO UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W RACIBORZU z dnia 15 czerwca 2020 r. – kliknij, aby przeczytać” _builder_version=”4.4.8″ url_new_window=”on” button_url=”https://www.pwsz.raciborz.edu.pl/2020/06/15/komunikat-przewodniczacego-uczelnianej-komisji-wyborczej-panstwowej-wyzszej-szkoly-zawodowej-w-raciborzu-z-dnia-15-czerwca-2020-r/” button_alignment=”center” hover_enabled=”0″][/et_pb_button][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]