Aktualności

Aktualności

KOMUNIKAT PRZEWODNICZĄCEGO UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W RACIBORZU z dnia 15 czerwca 2020 r.

KOMUNIKAT PRZEWODNICZĄCEGO UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W RACIBORZU z dnia 15 czerwca 2020 r.

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.4.8″][et_pb_row _builder_version=”4.4.8″][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.4.8″][et_pb_text _builder_version=”4.4.8″ text_orientation=”justified”]

KOMUNIKAT

PRZEWODNICZĄCEGO UCZELNIANEJ

KOMISJI WYBORCZEJ

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

W RACIBORZU

z dnia 15 czerwca 2020 r.

            Działając na podstawie § 46 punkt 1 Statutu PWSZ w Raciborzu w związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi procesu wyborczego informuję co następuje.

 

  1. Zgodnie z § 24 Statutu kandydatów na Rektora wskazuje Rada Uczelni lub co najmniej 10 członków Senatu.

 

  1. Zgodnie z § 25 Statutu Pisma zawierające wskazanie kandydatów na Rektora składa się Uczelnianej Komisji Wyborczej, która sprawdza czy do pisma zawierającego wskazanie kandydata dołączono wszystkie wymagane dokumenty oraz czy wskazany kandydat spełnia wymogi formalne określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statucie Uczelni. Uczelniana Komisja Wyborcza przekazuje Senatowi komplet wymaganych dokumentów celem wydania opinii o wskazanych kandydatach na Rektora.

 

  1. Zgodnie z § 19 punkt 4 Regulaminu wyborczego uchwalonego Uchwałą nr 5/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej PWSZ w Raciborzu z dnia 11.05.2020 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Wyborczego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu Kandydaci zgłoszeni na Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu są niezwłocznie ogłaszani do publicznej wiadomości na stronie internetowej Uczelni oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu. Zgodnie z procedurą wyborczą od tego momentu możemy traktować daną osobę jako kandydata na Rektora.

 

  1. Aktualnie Uczelniana Komisja Wyborcza pracuje nad kalendarzem czynności wyborczych co jest wyłączną kompetencją Uczelnianej Komisji Wyborczej na podstawie § 46 pkt 1 ust 2.

 

Reasumując na dzień wydania niniejszego komunikatu zgodnie z obowiązującymi przepisami nie został zarejestrowany żaden kandydat na Rektora PWSZ w Raciborzu.

 

 

dr Łukasz Karaś

Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej

PWSZ w Raciborzu

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]