Aktualności

AktualnościEdukacja ArtystycznaInstytut ArchitekturyInstytut Kultury Fizycznej i ZdrowiaInstytut NeofilologiiInstytut Studiów EdukacyjnychInstytut Studiów SpołecznychInstytut Techniki

HARMONOGRAM SPOTKAŃ ORGANIZACYJNYCH DLA STUDENTÓW 1. ROKU W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021 (nabór 1 i 2)

HARMONOGRAM SPOTKAŃ ORGANIZACYJNYCH DLA STUDENTÓW 1. ROKU W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021 (nabór 1 i 2)

KIERUNEKDATAGRUPAGODZINASALA
ADMINISTRACJA30.09.2020tygodniowa9.00A 340
ADMINISTRACJA30.09.2020weekendowa16.00A 340
BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA30.09.2020tygodniowa9.45A 340
BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA30.09.2020weekendowa16.45A 340
ARCHITEKTURA01.10.20208.45G 111
AUTOMATYKA I ROBOTYKA30.09.2020tygodniowa10.00B 211
AUTOMATYKA I ROBOTYKA30.09.2020weekendowa14.00B 211
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI30.09.2020tygodniowa11.15B 211
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI30.09.2020weekendowa15.15B 211
PIELĘGNIARSTWO30.09.202011.00A 340
WYCHOWANIE FIZYCZNE30.09.202012.00A 217
TURYSTYKA30.09.202013.00A 217
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH01.10.20208.45G 305
JĘZYK NIEMIECKI-POZIOM PODSTAWOWY30.09.202015.30B 202
JĘZYK NIEMIECKI-POZIOM KOMUNIKATYWNY30.09.202015.30B 202
JĘZYK ANGIELSKI-POZIOM PODSTAWOWY30.09.202016.15B 202
JĘZYK ANGIELSKI-POZIOM KOMUNIKATYWNY30.09.2020tygodniowa17.00B 202
JĘZYK ANGIELSKI-POZIOM KOMUNIKATYWNY30.09.2020weekendowa17.00B 202
JĘZYK CZESKI30.09.202016.15B 202
PEDAGOGIKA –PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA -MAGISTERSKIE30.09.202010.00A 217
PEDAGOGIKA: (RESOCJALIZACYJNA, KOREKCYJNA Z LOGOPEDIĄ SZKOLNĄ,
OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZA
30.09.202011.00A 217

UWAGA! NA SPOTKANIACH OBOWIĄZUJE REŻIM SANITARNY ZWIĄZANY Z COVID-19!