Aktualności

AktualnościInstytut NeofilologiiKomunikaty prasowe

Rektor PWSZ, dr Paweł Strózik oraz Dyrektor Instytutu Neofilologii, dr Daniel Vogel z tytułem Master of Business Administration

Rektor PWSZ, dr Paweł Strózik oraz Dyrektor Instytutu Neofilologii, dr Daniel Vogel z tytułem Master of Business Administration

W dniu 25 września 2020 r. Rektor PWSZ w Raciborzu, dr Paweł Strózik, oraz Dyrektor Instytutu Neofilologii, dr Daniel Vogel, uzyskali tytuł Master of Business Administration. To prestiżowe studia menedżerskie realizowane w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie. Partnerem merytorycznym programu MBA jest Franklin University w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Działalność Franklin University opiera się na czterech filarach: zapewnienie wysokiej jakości akademickiej, dostęp do różnych form edukacji,  adoptowanie się do potrzeb studentów, odpowiadanie na zmiany zachodzące w społeczeństwie, gospodarce i biznesie.

            Studia MBA to nie tylko rozwój osobisty i zdobywanie kompetencji menedżerskich. To także intensywny transfer wiedzy, wynikającej z doświadczeń praktyków. Koniecznym  warunkiem ukończenia studiów MBA jest przygotowanie pracy dyplomowej, w której przedstawiona jest analiza wybranych zagadnień z zakresu zarządzania strategicznego, finansów, negocjacji, prawa gospodarczego lub problemów globalnej gospodarki.

Dr Daniel Vogel. Instytut Neofilologii
Dr Daniel Vogel. Instytut Neofilologii

Mając na uwadze potrzebę wdrożenia nowoczesnych metod zarządzania w szkołach wyższych, dr Paweł Strózik przygotował pod kierunkiem dra Krzysztofa Koja, specjalisty w zakresie negocjacji międzynarodowych, pracę pt. Implementacja zapisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce na przykładzie PWSZ w Raciborzu oraz ich wpływ na funkcjonowanie Uczelni. Warto dodać, że pełniąc funkcję prorektora ds. dydaktyki i studentów w latach 2015-2019, dr Paweł Strózik był odpowiedzialny za wdrożenie kluczowych zapisów „Konstytucji dla Nauki” w PWSZ w Raciborzu, współpracując bezpośrednio z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dr Daniel Vogel z kolei przygotował pracę z zakresu stosunków międzynarodowych, poświęconą problematyce Nowego Jedwabnego Szlaku i wpływu tego geostrategicznego projektu na gospodarkę Polski.

            Studia MBA zostały sfinansowane w ramach projektu „Zintegrowany Program PWSZ w Raciborzu”.

Absolwentom serdecznie gratulujemy i życzymy wiele okazji do praktycznego wykorzystania wiedzy uzyskanej podczas studiów!