Aktualności

AktualnościInstytut Architektury

dr inż. arch. Joanna Sokołowska Moskwiak, prof. uczelni w składzie Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

dr inz arch Joanna Sokolowska Moskwiak

dr inż. arch. Joanna Sokołowska Moskwiak, prof. uczelni w składzie Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

Dr inż. arch. Joanna Sokołowska Moskwiak, prof. uczelni – Dyrektor Instytutu Architektury została zarządzeniem Marszałka Województwa Śląskiego pana Jakuba Chełstowskiego  z dnia 6 listopada 2020r. ponownie  powołana w skład Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna Województwa Śląskiego, powołana jest na okres VI kadencji samorządu województwa i jest organem doradczym Marszałka Województwa Śląskiego w sprawach planowania przestrzennego. Do podstawowych jej zadań należą:

  • opiniowania projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa i jego zmian, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  • opiniowania oceny realizacji inwestycji celu publicznego dokonywanej w ramach okresowej oceny planu zagospodarowania przestrzennego województwa, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  • oceny prac konkursowych w dorocznym konkursie „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego”,
  • opiniowania Regulaminów konkursów architektonicznych na zadania inwestycyjne realizowane przez Województwo Śląskie oraz udział w pracach Sądów Konkursowych,
  • wydawania innych opinii na potrzeby Marszałka Województwa Śląskiego.

Pomimo sytuacji pandemii Komisja działa nieprzerwanie a najbliższe posiedzenie WKU-A poświęcone konsultacjom projektu Regionalnej Polityki Miejskiej Województwa Śląskiego już 19 listopada 2020r.