Aktualności

StudentStypendia

REJESTRACJA WNIOSKU NA STYPENDIUM W PRZYPADKU ZŁOŻENIA DOKUMENTACJI E-MAILOWO

REJESTRACJA WNIOSKU NA STYPENDIUM W PRZYPADKU ZŁOŻENIA DOKUMENTACJI E-MAILOWO

            Studenci, którzy ze szczególnych przyczyn nie będą mogli złożyć wniosku osobiście lub za pośrednictwem upoważnionego pisemnie pełnomocnika, muszą uprzednio zgłosić ten fakt w Sekcji Stypendiów, uzgadniając jednocześnie zakres dokumentów telefonicznie.

            Potwierdzenie rejestracji wniosku złożonego on-line (przy użyciu wyłącznie skrzynek studenckich PWSZ) nastąpi  w drodze zwrotnego e-maila pracownika Sekcji Stypendiów do studenta z nadanym numerem kolejnym z rejestru podań.

WNIOSEK ZŁOŻONY W POMINIĘCIU W/W PROCEDURY – BEZ POTWIERDZENIA REJESTRACJI W REJESTRZE PODAŃ – NIE BĘDZIE UWZGLĘDNIONY PRZY PODZIALE ŚRODKÓW NA STYPENDIA W SEMESTRZE LETNIM 2020/2021 !!!

Sporządziła: Anna Czekała 05.02.2021r.