Aktualności

AktualnościInstytut ArchitekturyStudent

4FUTUREDAY- Dzień Młodego Inżyniera i Architekta w Warszawie

4FUTUREDAY

4FUTUREDAY- Dzień Młodego Inżyniera i Architekta w Warszawie

24 października 2022r. Studenci Instytutu Architektura wzięli udział w 4FUTUREDAY- Dniu Młodego Inżyniera i Architekta w Warszawie.
Głównym celem wydarzenia builder4future były certyfikowane warsztaty z programu Revit, dzięki któremu studenci mogli podnieść swoje kompetencje. Udało się im również zapoznać z ofertą programów ArchiCAD czy Twinmotion, dzięki czemu poszerzyli swoje możliwości i zostali zmotywowani do rozwijania się dalej w kierunku, który studiują. Dowiedzieli się ciekawych informacji nie tylko o dostępnych nowoczesnych technologiach w budownictwie, ale również mieli okazje porozmawiać twarzą w twarz z ludźmi pracującymi w branży.
Spotkania z rówieśnikami studiującymi ten sam kierunek na innych uczelniach, pozwolił na poszerzenie ich horyzontów poprzez wymianę doświadczeń czy spostrzeżeń dotyczących studiowania.