Aktualności

AktualnościBON

Psychologiczne wsparcie w edukacji

Psychologiczne wsparcie w edukacji

Droga Studentko! Drogi Studencie!

Masz obawy, że możesz sobie nie poradzić z funkcjonowaniem w naszej Uczelni, ponieważ borykasz się z różnymi przeciwnościami czy dysfunkcjami? Nie radzisz sobie z odosobnieniem przed ekranem komputera? Brak Ci towarzystwa koleżanek i kolegów, obawiasz się samotności? Nie bój się! Pamiętaj, jesteśmy tu dla Ciebie! Udzielimy Ci pomocy! Zapraszamy do skorzystania ze wsparcia edukacyjnego i psychologicznego w Uczelni!

W PWSZ działa Centrum Wsparcia Psychologiczno-Edukacyjnego, w którym czekają na Ciebie specjaliści, m.in. psycholog, pedagog, doradca zawodowy czy logopeda. Centrum współpracuje również z wykładowcami.

Co oferuje Centrum?

Korzystając z porady CWPE możesz:

 • rozpoznać Twoje indywidualne potrzeby edukacyjne,
 • ocenić Twoje możliwości psychofizyczne i określić mocne i słabe strony,
 • rozpoznać i wzmocnić Twoje predyspozycje i uzdolnienia,
 • odkryć i poszerzyć zainteresowania,
 • wyznaczyć cele Twojego rozwoju i odzyskać kontrolę w życiu.

Centrum Wsparcia Psychologiczno-Edukacyjnego zapewnia bezpłatną pomoc studentom z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, jak również tym, którzy borykają się z szeroko rozumianymi problemami zdrowotnymi.

Jak działa Centrum?

Korzystając z usług CWPE możesz:

 • otrzymać wsparcie asystentów dydaktycznych – nauczycieli akademickich, którzy dostosują proces dydaktyczny do Twoich potrzeb,
 • ułatwić sobie proces zdobywania wiedzy i umiejętności, przy jednoczesnym utrzymaniu obowiązujących standardów kształcenia,
 • rozwinąć kompetencje miękkie,
 • wziąć udział w zajęciach z języków obcych w formie alternatywnej dla osób z niepełnosprawnością słuchu, wzroku i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • otrzymać wsparcie tłumacza języka migowego,
 • otrzymać pomoc asystentów wspierających, czyli osób, które będą towarzyszyć Ci podczas zajęć dydaktycznych, pomagać w sporządzaniu i opracowywaniu notatek, jak również wspierać w załatwianiu spraw administracyjnych na terenie Uczelni.

Powyższe działania służą likwidacji barier, które utrudniają studentom pełny udział w procesie kształcenia oraz w życiu społeczności akademickiej. Wychodzą naprzeciw indywidualnym potrzebom każdego studenta, zapewniając szerokie wsparcie edukacyjne, społeczne, informacyjne. Działania podejmowane przez Uczelnię mają na celu poprawę dostępności i wyrównywania szans edukacyjnych w środowisku akademickim.

Działania prowadzone są w ramach projektu „PWSZ uczelnią otwartą dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”

Zadzwoń, napisz! Czekamy na Ciebie pod numerem
tel. 32 415 50 20 w. 159, bon@pwsz.raciborz.edu.pl.