Aktualności

AktualnościBON

Spotkanie warsztatowe dla asystentów wspierających osoby z niepełnosprawnościami

Spotkanie warsztatowe dla asystentów wspierających osoby z niepełnosprawnościami

Zespół  ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej osobom niepełnosprawnym: mgr Zofia Jędorowicz, mgr Beata Gawłowska i mgr Ewa Świerczek zainicjował 24.02.2021 r. spotkanie warsztatowe online dla asystentów wspierających osoby z niepełnosprawnościami, które studiują na naszej uczelni. Tym razem do udziału zaproszono asystentów wspierających zaangażowanych w  pomoc studentom  niepełnosprawnym w ich zmaganiach z codziennością akademicką.

Wymiana poglądów

Wspólna dyskusja stała się okazją do rozwinięcia głównych celów spotkania: 

  • poznanie rzeczywistych zadań i trudności w pracy asystenta wspierającego z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  • stworzenie możliwości i warunków do wymiany doświadczeń, myśli i opinii oraz wzajemnego wsparcia w motywowaniu do dalszej pracy.

Współpraca z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych

Wypowiedzi asystentów wspierających, opisy ich codziennych czynności i zmagań potwierdziły jak ważna jest ich praca, która odgrywa istotną rolę w procesie włączania studenta o specjalnych potrzebach edukacyjnych do społeczności akademickiej. Dzięki takiej pomocy student niepełnosprawny może planować i organizować aktywność edukacyjną i pozaakademicką tak, aby w możliwie największym stopniu wykorzystać indywidualny potencjał, zasoby uczelni, sojuszników w środowisku akademickim i w środowisku zawodowym.  Podsumowania spotkania dokonała  dr D. Zwolińska – Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych. W swojej wypowiedzi zaakcentowała wartość wzajemnej współpracy w dążeniu do podejmowania działań na rzecz poprawy dostępności.

Pomoc psychologiczna dla studentów

Warto dodać, że na terenie PWSZ w Raciborzu działa również Centrum Wsparcia Psychologiczno-Edukacyjnego dla studentów posiadających dysfunkcje czy szukających wsparcia psychologa: https://www.pwsz.raciborz.edu.pl/2021/03/01/psychologiczne-wsparcie-w-edukacji/