Aktualności

AktualnościInstytut Architektury

Obrony dyplomów w Instytucie Architektury

Obrony dyplomów w Instytucie Architektury

Z wielką przyjemnością i dumą informujemy, że w dniu 12.03.br.  absolwenci kierunku Architektura PWSZ w Raciborzu uzyskali tytuł inżyniera architekta. Po 3.5 letnich studiach i zdanym wcześniej egzaminie z kompetencji inżynierskich obejmującego cały program studiów, dyplomanci zaprezentowali w ramach projektu inżynierskiego autorskie koncepcje rozwiązań przestrzennych wybranych tematów projektowych. Nowatorstwo podejścia zbiegło się z dojrzałością rozwiązań architektonicznych zarówno w zakresie nowych koncepcji zabudowy mieszkaniowej jak również wielu innych tematach od obiektów użyteczności publicznej, poprzez specjalistyczne ośrodki naukowo-szkoleniowe (np. ośrodek szkoleniowy ratownictwa górniczego czy stację badawczą na uskoku tektonicznym w Islandii). Wszystkie projekty reprezentowały bardzo wysoki poziom merytoryczny i edytorski. Nowym inżynierom architektom serdecznie gratulujemy, życząc kolejnych sukcesów zawodowych!