Aktualności

Bez kategoriiStypendia

Przypomnienie dot. wniosku na stypendium w semestrze letnim 2020/2021

Przypomnienie dot. wniosku na stypendium w semestrze letnim 2020/2021

STYPENDIA  NA SEMESTR LETNI 2020/21 – PRZYPOMNIENIE

Jeśli jeszcze nie złożyłeś podania na stypendium, przypominamy, że dnia 18 marca 2021 upływa ostateczny termin składania w/w wniosków na semestr letni roku akademickiego 2020/2021. Osoby zainteresowane otrzymaniem świadczenia prosimy o złożenie stosownych dokumentów, określonych na stronie uczelni w zakładce „student – stypendia – formalności” (dot. także studentów, którzy otrzymywali stypendia w semestrze zimowym 2020/2021.)

Sporządził: Specjalista ds. socjalnych studentów – Anna Czekała, dn. 05.03.2021r.