Aktualności

Aktualności

List Prorektor ds. studentów – dr Beaty Fedyn

List Prorektor ds. studentów – dr Beaty Fedyn

Racibórz, 1.10.2021 r.

Drodzy Studenci,

            rozpoczynamy kolejny rok akademicki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu. Rozpoczęcie zajęć w trybie stacjonarnym to dla nas wszystkich wielkie wyzwanie, ale jeśli będziemy postępować mądrze i odpowiedzialnie, uda nam się ten rok spędzić wspólnie w murach naszej Uczelni. Tym bardziej, że przygotowywaliśmy się na to spotkanie cały rok. Mamy nadzieję, że w wyremontowanych i odnowionych salach dydaktycznych będzie Wam się efektywnie i przyjemnie pracowało. 

Zdajemy sobie sprawę, że sytuacja, z którą wszyscy się zmagamy wymaga wielu trudów i wyrzeczeń, ale nie zapominajcie o tym, że studiowanie to jeden z najpiękniejszych okresów w życiu człowieka.

Studiowanie bowiem to nie tylko wykłady, ćwiczenia, seminaria, laboratoria, kolokwia, egzaminy, sesje, ale przede wszystkim czas dojrzewania i wewnętrznego rozwoju, czas poznawania siebie, swoich możliwości, czas intensywnego rozwoju zainteresowań, pasji, spotkania interesujących ludzi, nowe znajomości, przyjaźnie, a często i miłość.

To czas przyjmowania nowej roli społecznej – roli studenta. Roli, którą można traktować jako rodzaj wyróżnienia społecznego.

Studiowanie to trudna, ale rozwijająca praca twórcza. A praca twórcza wymaga nie tylko zaangażowania rozumu, potrzebuje także serca, wyobraźni, fantazji, a także rozeznania tego, co dobre i co złe.

Życzymy Wam, abyście byli kreatywnymi, dociekliwymi studentami, zadającymi twórcze pytania. Bowiem, jak powiedział Albert Einstein – ważne jest, by nigdy nie przestać pytać, ponieważ ciekawość nie istnieje bez przyczyny.  Dlatego życzymy Wam, abyście każdego dnia studiów odkrywali choć trochę tej tajemnicy oraz by suma małych wysiłków powtarzanych dzień po dniu na zajęciach stworzyła drogę do sukcesu.   

Podobno w życiu człowieka są dwa wielkie dni – pierwszy, w którym się rodzimy i drugi, w którym odkrywamy, po co przyszliśmy na świat.

Życzymy Wam, abyście odkryli tajemnicę tego drugiego dnia w czasie studiów w naszej Uczelni, a my dołożymy wszelkich starań, aby tak się stało.

Prorektor ds. studentów – dr Beata Fedyn