Aktualności

AktualnościInstytut Kultury Fizycznej i ZdrowiaInstytut NeofilologiiKomunikaty prasowe

Polsko-Amerykańska konferencja naukowa

Polsko-Amerykańska konferencja naukowa

19 października w godzinach popołudniowych czasu polskiego odbyła się pierwsza międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona tematom pielęgniarstwa i ochrony zdrowia. Partnerem konferencji był Texas State University ze Stanów Zjednoczonych.

W kwietniu tego roku raciborska Uczelnia podpisała List Intencyjny, definiujący kooperację pomiędzy PWSZ w Raciborzu a amerykańską uczelnią. Zorganizowana wspólnie konferencja była kolejnym etapem tej współpracy, a całe wydarzenie przeprowadzono w sposób zdalny, wykorzystując łącza internetowe.

Naukowa oprawa i wymiana doświadczeń

Ze strony amerykańskiej referaty wygłosili dr Marla Erbin-Roesemann, prodziekan w College of Health Professions, która poruszyła temat kształcenia pielęgniarek w USA i możliwych ścieżek kariery w tym zawodzie, oraz dr David Gibbs, dziekan Wydziału Zarządzania Informacją o Zdrowiu, który z kolei przedstawił osiągnięcia programu badawczego związanego z kształceniem międzyzawodowym w dziedzinie nauk o zdrowiu (Interprofessional Education – IPE). Uczelnię reprezentowali dr Beata Fedyn, prorektor ds. studentów oraz mgr Elżbieta Kania, wicedyrektor IKFiZ i specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa, omawiając wspólnie problematykę kształcenia i rozwoju zawodowego pielęgniarek w Polsce. Referat wygłosił również dr Marek Sroka, dyrektor Instytutu Kultury Fizycznej i Zdrowia, który szczegółowo zaprezentował metody i techniki fizjoterapii stosowanej u pacjentów zmagających się ze skutkami zakażenia wirusem Covid-19.

Profesjonalna organizacja

Nad przebiegiem konferencji czuwali organizatorzy wydarzenia: Jackie Moczygemba, prof. nadzwyczajny Uniwersytetu Stanowego w Teksasie oraz pracownicy Instytutu Neofilologii – dr Patrycja Nosiadek i dr Daniel Vogel (dyrektor Instytutu Neofilologii, pełnomocnik rektora ds. wymiany międzynarodowej), którzy na bieżąco (częściowo konsekutywnie, częściowo symultanicznie) tłumaczyli treść wygłaszanych referatów i następujących po nich pytań i odpowiedzi. Stroną techniczną opiekował się dział informatyki Uczelni z Aleksandrem Szyferem na czele. 

Zapowiedź dalszej współpracy

Wydarzenie spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem zarówno po stronie polskiej, jak i amerykańskiej. Warto podkreślić, że wzięli w nim udział pracownicy naukowi, lekarze, specjaliści z zakresu kształcenia pielęgniarek i pielęgniarzy oraz studenci, w tym przyszli adepci tego zawodu, z obu państw. Na zakończenie, organizatorzy i uczestnicy konferencji podkreślili konieczność zorganizowania kolejnych międzynarodowych wydarzeń tego rodzaju, umożliwiających wymianę wiedzy i doświadczenia, nie tylko w tematyce nauk o zdrowiu.

„Konferencja pokazała, że Uczelnia jest kadrowo, merytorycznie i technicznie przygotowana do organizacji tego typu wydarzeń. Wysoki poziom prezentowanych referatów, doskonała komunikacja, którą zapewniali tłumacze – pracownicy Uczelni, a także oprawa techniczna i infrastruktura, gwarantująca wysoką jakość obrazu i dźwięku są dla mnie źródłem głębokiej satysfakcji. Na uwagę zasługuje również aktywny udział dużej grupy studentów. Cieszę się, że potencjał Uczelni pozwala na dostęp do wiedzy i wymianę doświadczeń płynących z całego świata” – podsumowuje rektor dr Paweł Strózik.