Aktualności

AktualnościInstytut TechnikiKomunikaty prasowe

Główny Urząd Miar podpisał umowę o współpracy z PWSZ w Raciborzu

Główny Urząd Miar podpisał umowę o współpracy z PWSZ w Raciborzu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu może pochwalić się kolejną umową o współpracy. Tym razem partnerem uczelni został Główny Urząd Miar z siedzibą w Warszawie.

Szansa na dodatkowy rozwój kierunków inżynierskich

Do sfinalizowania porozumienia doszło 10 listopada w siedzibie uczelni. Główny Urząd Miar reprezentowali: Prezes, prof. dr hab. Jacek Semaniak, Wiceprezes, dr Andrzej Kurkiewicz, Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w Katowicach, Mariusz Czerwiński oraz Naczelnik Wydziału Zamiejscowego w Rybniku Okręgowego Urzędu Miar w Katowicach, Bożena Kanafek. Z ramienia Uczelni reprezentantami byli: Rektor, dr Paweł Strózik,  Prorektor do spraw organizacji, dr inż. Tomasz Czyszpak oraz dr inż. Małgorzata Kuchta – Dyrektor Instytutu Techniki.

Czym jest Główny Urząd Miar?

Główny Urząd Miar sprawuje nadzór nad administracją miar i administracją probierczą w Polsce. Podstawowym jego zadaniem jest zapewnienie spójności pomiarowej, utrzymanie państwowych wzorców miar, zapewnienie wzajemnej zgodności i określonej dokładności wyników pomiarów przeprowadzanych w Polsce oraz ich zgodności z Międzynarodowym Układem Jednostek Miar. Instytucja łączy w sobie dwie funkcje: krajowego instytutu metrologicznego zajmującego się metrologią wzorców dla potrzeb przemysłu nauki i systemu laboratoriów wzorcujących oraz centralnego urzędu administracji państwowej w zakresie metrologii prawnej, obejmującej prawną kontrolę metrologiczną, system oceny zgodności i nadzór nad towarami paczkowanymi.

Ciekawe korzyści dla studentów

W ramach współpracy Uczelni z tą ważną instytucją przewidujemy rozszerzenie możliwości praktyk i staży studentów. Na spotkaniu rozmawiano o praktykach oraz wizytach studyjnych w filii GUM w Rybniku czy Bielsku-Białej, a nawet (dla najlepszych studentów) w siedzibie GUM w Warszawie. Ponieważ GUM dysponuje bursą – wizyty takie także są możliwe. Ponadto doświadczenie GUM pomoże utworzyć w Uczelni profesjonalne laboratorium metrologiczne.    

Ważny partner Uczelni

– Umowa Instytutu Techniki z Głównym Urzędem Miar jest istotnym rozszerzeniem współpracy z otoczeniem Uczelni sensu lato. Jestem przekonany, że współpraca uczelni z jednostkami o takim charakterze i skali, przyniesie korzyści dla studentów Automatyki i Robotyki oraz Zarządzania i Inżynierii Produkcji, realizujących przedmioty w zakresie metrologii – powiedział Rektor dr Paweł Strózik.