Aktualności

Instytut Neofilologii

Nowoczesny sprzęt do tłumaczeń w Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu

20220926_154038-kopia-1080x675

Nowoczesny sprzęt do tłumaczeń w Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu

Raciborska uczelnia stale rozwija bazę dydaktyczną. Ostatnim nabytkiem jest zestaw konferencyjny wraz z dźwiękoszczelną, dwumiejscową kabiną tłumaczeniową najnowszej generacji. System będzie wykorzystany głównie przez studentów kierunku filologia (język angielski, niemiecki i czeski) podczas zajęć z tłumaczenia ustnego na specjalności tłumaczeniowej i biznesowej.

Tłumaczenie symultaniczne

Tłumaczenie symultaniczne to cenna umiejętność, znana z programów telewizyjnych i powszechnie stosowana podczas spotkań, obrad międzynarodowych gremiów, konferencji z udziałem uczestników z całego świata czy wystąpień, np. w europarlamencie. To tłumaczenie, podczas którego wypowiedź mówcy jest – na bieżąco – przekładana na inny język. Jest ono bardzo cenioną formą komunikacji, ponieważ przebiega równocześnie z narracją główną i nie powoduje opóźnienia, czyli nie konsumuje dodatkowego czasu.

Ponieważ tłumaczenie wypowiedzi odbywa się „na żywo”, nietrudno sobie wyobrazić, że wymaga ono od translatora doskonałej znajomości języka, umiejętności koncentracji, pracy pod presją czasu, refleksu, a także dużej odporności psychicznej i elastyczności. Cechy te zamierzamy rozwijać i doskonalić przy użyciu nowego narzędzia – laboratorium tłumaczeniowego. 

Laboratorium tłumaczeniowe

W specjalnie przygotowanej sali, studenci otrzymają możliwość pracy w kabinie oraz z systemem audio renomowanej firmy Bosch, wykorzystywanym przez profesjonalistów. Każdy student, biorący udział w zajęciach, ma do dyspozycji indywidualny pulpit z mikrofonami i słuchawkami, a grupa korzysta także z dźwiękoszczelnej kabiny do tłumaczeń symultanicznych. W ten sposób można optymalnie ćwiczyć tę trudną umiejętność jednoczesnego słuchania w jednym języku i tworzenia tekstu w drugim. Zestawowi nadano charakter dydaktyczny, prowadzący zajęcia kontroluje ich przebieg na komputerze głównym z monitorem i może w każdej chwili odpowiednio reagować. W ten sposób proces dydaktyczny przebiega w warunkach niemal identycznych, jak podczas „prawdziwej” pracy tłumacza i pozwala na jeszcze większe upraktycznienie kierunku filologia.

Technika XXI wieku

Laboratorium tłumaczeniowe jest przygotowane do coraz popularniejszego sposobu pracy tłumaczy – do tłumaczenia zdalnego. Komunikacja realizowana w ten sposób nie wymaga obecności wszystkich uczestników spotkania w jednym miejscu i potrafi ich skutecznie skomunikować nawet wtedy, gdy przebywają w różnych krajach. Uczelnia zrealizowała już zresztą konferencję w trybie tłumaczenia zdalnego poświęconą zagadnieniom zdrowia w Polsce i Stanach Zjednoczonych wspólnie z Texas University.

Polsko-Amerykańska konferencja naukowa | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

– Zakup zestawu do tłumaczenia symultanicznego wraz z profesjonalną kabiną planowaliśmy już dawno. Cieszę się, że teraz udało się zrealizować to potrzebne przedsięwzięcie. Jestem przekonany, że nowa infrastruktura – laboratorium tłumaczeniowe – przyczyni się do rozpoznania w wielu osobach predyspozycji do tłumaczenia symultanicznego i rozwinie w nich te umiejętności. Już nie mogę się doczekać pracy z zestawem… – mówi rektor Paweł Strózik.