Aktualności

Aktualności

Nagroda Literacka im. Księdza Jana Twardowskiego dla dr. Janusza Nowaka

fot: Marek Korlak www.marekkorlak.com

Nagroda Literacka im. Księdza Jana Twardowskiego dla dr. Janusza Nowaka

W niedzielę 23 października 2022 roku w Sali Koncertowej Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie odbyła się gala  kolejnej edycji Nagrody Literackiej im. ks. Jana Twardowskiego.

Kapituła Nagrody w składzie: Szymon Babuchowski – poeta, krytyk literacki, red. „Gościa Niedzielnego”; Barbara Gruszka-Zych – poetka, publicystka, krytyk literacki, red. „Gościa Niedzielnego”;

Prof. dr hab. Wojciech Kaliszewski – poeta, krytyk literacki, pracownik Instytutu Badań Literackich, wykładowca akademicki; ks. Janusz A. Kobierski – poeta, krytyk literacki, Przewodniczący Kapituły; Jan Rodzim – wydawca dzieł ks. Jana Twardowskiego; Grzegorz Zegadło – dyrektor Książnicy Pruszkowskiej, organizator finałów Konkursu

postanowiła przyznać tegoroczną Nagrodę Główną Januszowi Nowakowi za tom wierszy „w nawiasie”, wydany w 2021 roku przez Towarzystwo Przyjaciół Sopotu w ramach Biblioteki „Toposu”.

Okolicznościową laudację wygłosił prof. dr hab. Wojciech Kaliszewski.

Ponadto Kapituła uhonorowała wyróżnieniami czterech twórców: Grzegorza Hajkowskiego za tom „…na owo udręczone drzewo cowidowe…”, Towarzystwo im. Marii Dango, Katowice 2021;

Jarosława Jakubowskiego za tom „Bardzo długa zima”, Wydawnictwo Forma i Fundacja Literatury im. Henryka Berezy;

Michała Muszalika za tom „Hotel Globo”, Biblioteka Śląska;

Jarosława Zalesińskiego za tom „Wiersze wersetów”, Biblioteka „Toposu”, Towarzystwo Przyjaciół Sopotu 2021.

W środowisku literackim Nagroda im. Ks. Twardowskiego cieszy się uznaniem, a jej prestiż potwierdza fakt, że w poprzednich latach wśród  laureatów i wyróżnionych twórców znalazło się wielu wybitnych poetów. 

4 listopada w Rektoracie Uczelni odbyło się spotkanie z dr Januszem Nowakiem na zaproszenie JM Rektora dr Pawła Strózika i Prorektor Beaty Fedyn. W trakcie rozmowy dr Nowak zaprezentował swoje ostatnie literackie dzieło oraz omówił bieżącą działalność. Ze strony władz uczelni nie zabrakło uroczystych gratulacji dla laureata nagrody im. ks. Jana Twardowskiego.