Aktualności

AktualnościInstytut Studiów Edukacyjnych

Pedagogika: międzynarodowe warsztaty w Ostravie

320580974_621019726381112_9102006404801855730_n

Pedagogika: międzynarodowe warsztaty w Ostravie

Studentki kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna skorzystały z zaproszenia PhDr. Bc. Karin Fodorové, PhD., wykładowcy katedry preprimární a primární pedagogiky Pedagogické Fakulty Ostravske univerzity i wzięły udział w warsztatach Inovace ve vzdělávání v mateřských školách.

W warsztatach uczestniczyły również studentki kierunku Učitelství pro mateřské školy, OU oraz nauczycielki przedszkola z Czech. Warsztaty prowadziły: dr Anna Trzcionka-Wieczorek (Prodziekan do spraw współpracy WSNE Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie), mgr Patrycja Kalus (nauczycielka Przedszkola nr 17 w Raciborzu) i mgr Sabina Libera (dyrektor tegoż Przedszkola) a w założenia koncepcji C. Freineta wprowadziła dr Kornelia Solich.

Podczas wspólnych polsko-czeskich warsztatów studentki miały okazję aktywnie uczestniczyć w działaniach obejmujących zabawy dla dzieci w przedszkolnych ukierunkowane na edukację alternatywną według pedagogiki Celestyna Freineta – zabawy z zakresu rozwoju muzycznego dzieci w wieku przedszkolnym oraz przykłady pracy z fiszką problemową. Spotkanie stało się okazją do nawiązania dalszej współpracy. Po zakończonych warsztatach mogłyśmy poczuć atmosferę zbliżających się świąt na jarmarku na ostrawskim rynku.